EUDR a FSC

Rozporządzenie UE przeciwko wylesianiu (EUDR) i misja FSC wzajemnie się uzupełniają. Jako FSC jesteśmy zaangażowani w dalszą walkę z wylesianiem i degradacją lasów w Europie i na całym świecie.

Korony drzew

Czym jest EUDR?

29 czerwca 2023 r. w życie weszło rozporządzenie Unii Europejskiej przeciwko wylesianiu (EUDR). FSC od samego początku wspierało to przełomowe rozporządzenie. EUDR w pełni uzupełnia naszą misję i dokładamy wszelkich starań, aby jego wdrażanie było skuteczne.

EUDR to przełomowy i bardzo pożądany dokument. Walka z wylesianiem i degradacją lasów jest fundamentem FSC od samego początku. Cele EUDR i misja FSC wzajemnie się wzmacniają. Staramy się, aby EUDR odniosło sukces poprzez dostosowanie naszych standardów i praktyk do przepisów dotyczących leśnictwa w Europie i na całym świecie. Razem z naszymi partnerami pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które uwzględniają zarówno interesy środowiskowe, jak i gospodarcze oraz społeczne.

- Kim Carstensen, Dyrektor Generalny, FSC International

Wylesianie jest jedną z głównych przyczyn kryzysu klimatycznego i spadku różnorodności biologicznej. Kraje UE przyczyniają się do tych zjawisk, ponieważ zużywają znaczną część materiałów, których produkcja przyczynia się do wylesiania. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził, że powstrzymanie wylesiania i regeneracja ekosystemówjednymi z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia emisji CO2, a tym samym walki ze zmianą klimatu.

EUDR ma na celu zapewnienie, że koszyk kluczowych produktów sprzedawanych i konsumowanych w UE i na całym świecie nie przyczynia się już do wylesiania i degradacji lasów.

Jakich produktów dotyczy EUDR?

EUDR dotyczy drewna, kauczuku, oleju palmowego, soi, wołowiny, kawy i kakao. Dla produktów drzewnych, które są najbardziej związane z pozyskiwaniem drewna, wprowadzono dodatkowy zestaw wymagań, tak aby nie przyczyniały się do degradacji lasów.

EUDR - produkty

 

Co EUDR oznacza dla firm?

Chociaż EUDR jest europejskim aktem prawnym, konsekwencje jego wprowadzenia będą odczuwalne na całym świecie. Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek lub eksportujące z rynku UE produkty, których dotyczy EUDR, będą musiały dochować należytej staranności, aby potwierdzić, że towary te nie zostały pozyskane z terenów, które zostały wylesione lub zdegradowane po 31 grudnia 2020 roku. Firmy będą również musiały zweryfikować, czy produkty te są zgodne z odpowiednimi przepisami kraju produkcji, w tym przepisów związanych z poszanowaniem praw człowieka i praw ludności rdzennej.

Za egzekwowanie i wdrażanie EUDR odpowiedzialne będą właściwe organy UE, które nie zostały jak dotąd wyznaczone. Będą one miały dostęp do odpowiednich informacji dostarczanych przez firmy lub przez inne wiarygodne podmioty. Za pomocą takich narzędzi jak monitoring satelitarny i analizy DNA będzie kontrolowane miejsce pochodzenia tych towarów.

Jak FSC podchodzi do EUDR?

Cele EUDR są w pełni komplementarne z misją FSC. Podczas gdy niektóre aspekty rozporządzenia są obecnie doprecyzowywane, FSC ocenia zgodność swoich wymogów z wymogami EUDR. Ponadto FSC dąży do dostosowania struktury swojego systemu, tak aby wspierać wdrażanie odpowiednich przepisów dotyczących gospodarki leśnej, a także umożliwić identyfikowalność i geolokalizację produktów z drewna i kauczuku.

Należy zauważyć, że chociaż systemy certyfikacji mogą pomóc w spełnieniu wymogów należytej staranności, posiadanie certyfikatu nie zwalnia automatycznie przedsiębiorstw z ich obowiązków wynikających z EUDR. Wszystkie podmioty, których dotyczy EUDR, muszą odegrać swoją rolę w walce z wylesianiem.

Wymogi EUDR Zgodność certyfikacji FSC z wymogami EUDR
Wymogi legalności

Pełna zgodność: Podmioty certyfikowane już teraz są zobowiązane przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów krajowych, co jest weryfikowane podczas audytów. Oznacza to, że spełniają one już wymogi EUDR w zakresie legalności.

Wymogi społeczne

Pełna zgodność: Podmioty certyfikowane FSC już teraz muszą spełniać najwyższe wymogi społeczne w zakresie odpowiedzialnej gospodarki leśnej, w tym prawa do uczciwego wynagrodzenia, bezpiecznych warunków pracy oraz poszanowania praw pracowników, praw lokalnych społeczności i ludności rdzennej. Podmioty certyfikowane spełniają już teraz wymogi społeczne EUDR.

Brak degradacji lasów
Brak wylesiania

Pełna zgodność już wkrótce: Standardy FSC zapobiegają wylesianiu i degradacji lasów, a nasz wymagający system i regularne audyty dają firmom pewność, że lasy są chronione. Dobrowolny standard FSC Regulatory Module* będzie zawierał dodatkowe wymagania dotyczące wylesiania i degradacji oraz zapewni pełną zgodność z EUDR tak, aby posiadacze certyfikatów FSC mogli stosować oświadczenia dotyczące braku wylesiania i degradacji lasów oraz wygenerować wymagane przez EUDR sprawozdanie dotyczące systemu należytej staranności.

Geolokalizacja

Pełna zgodność już wkrótce: W wielu lasach z certyfikatem FSC właściciele i zarządcy już teraz dostarczają dane geoprzestrzenne dotyczące obszarów leśnych z certyfikatem FSC. Do końca czerwca 2024 r. FSC udostępni dodatkowo wytyczne dla firm dotyczące gromadzenia współrzędnych geograficznych, które określają granice wszystkich lasów certyfikowanych FSC oraz przedstawi platformy technologiczne do zarządzania tymi danymi geoprzestrzennymi. Pomoże to firmom spełnić wymagania geolokalizacyjne zawarte w EUDR. Dane te będzie można następnie przedstawić właściwym organom w oświadczeniu o należytej staranności.

Identyfikowalność

Pełna zgodność już wkrótce: Certyfikacja łańcucha dostaw FSC jest obecnie narzędziem do weryfikacji, czy standardy FSC są przestrzegane na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Od początku 2024 r. rozwijana przez FSC technologia FSC Blockchain umożliwi firmom przesyłanie danych o pochodzeniu produktów w całym łańcuchu dostaw, spełniając tym samym wymogi EUDR w zakresie identyfikowalności. FSC pracuje nad udostępnieniem FSC Blockchain zainteresowanym posiadaczom certyfikatu już od marca 2024r.

 
FSC-STD-01-004 FSC Regulatory Module to opracowywany aktualnie, dobrowolny standard, który będzie można stosować jako dodatek do bieżących wymagań certyfikacyjnych FSC w zakresie gospodarki leśnej, kontroli pochodzenia i drewna kontrolowanego w celu wsparcia wykazania zgodności z EUDR. Więcej: Development of FSC-STD-01-004 FSC Regulatory Module | FSC Connect

 

FSC EUDR Aligned

Wiarygodne systemy certyfikacji mogą pomóc firmom spełnić wymogi EUDR. Jako jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, FSC jest w dużym stopniu kompatybilne z EUDR w zakresie wymogów związanych z legalnością i zrównoważonym rozwojem. Przez to certyfikacja FSC może pomóc firmom ocenić i zminimalizować ryzyko, że produkty pochodzenia leśnego zostały pozyskane z terenów, które zostały wylesione lub zdegradowane.

FSC nieustannie wzmacnia swój system, aby podmioty w całym łańcuchu dostaw mogły spełnić wszystkie wymogi EUDR i podobnych przepisów dotyczących gospodarki leśnej na całym świecie. FSC prowadzi zmiany systemowe i opracowuje nowe technologie, aby pomóc firmom spełnić wymagania EUDR. 

Od czerwca 2024 r. FSC EUDR Aligned zapewni firmom, operatorom i podmiotom handlowym w całym łańcuchu dostaw spełnienie wymogów EUDR w zakresie legalności, zrównoważonego rozwoju i należytej staranności. Szkolenia i dodatkowe wsparcie pomogą firmom wdrożyć te narzędzia przed grudniem 2024 roku.

FSC EUDR Toolbox
Bardziej szczegółową infografikę można znaleźć w plikach na dole strony.

 

Daty, czyli co i kiedy nastąpi

Rozporządzenie EUDR weszło w życie 29 czerwca 2023 r., a jego przepisy zaczną obowiązywać od 30 grudnia 2024 r. Odstępstwa i przepisy szczególne będą miały zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw (MŚP).

W ciągu najbliższych 18 miesięcy Komisja Europejska dokona również analizy porównawczej krajów lub ich części i określi dla nich poziom ryzyka wylesiania, który może być niski, standardowy lub wysoki. Produkty z krajów o niskim ryzyku będą podlegać uproszczonej procedurze należytej staranności. Oceny Komisji Europejskiej mogą z czasem ulec zmianie. Równolegle do działań Komisji Europejskiej FSC ocenia, w jaki sposób standardy FSC są zgodne z EUDR. Jednocześnie FSC identyfikuje wymagane kroki, tak aby dalej wspierać zarządców lasów i firmy we wdrażaniu EUDR.

EUDR - harmonogram

 

Materiały FSC o EUDR

Artykuły

O EUDR regularnie piszemy na naszej stronie. Dowiedz się więcej z naszych artykułów:

Podcasty

O EUDR możesz dowiedzieć się więcej również z serii podcastów "Forest for the Future", które zostały przygotowane przez FSC:

How FSC is aligning to EUDR (grudzień 2023):

Getting granular on EUDR (maj 2023):

Kontakt

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. EUDR: EUDR@fsc.org.

Skontaktuj się z naszym zespołem w Polsce: fsc-polska@pl.fsc.org.

Bądź na bieżąco: zapisz się do newslettera FSC Polska i globalnego newslettera FSC, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat FSC i EUDR.

EUDR pytania i odpowiedzi - grudzień 2023.pdf
PDF, Size: 1.82MB
EUDR Infografika.pdf
PDF, Size: 99.19KB