Rozporządzenie jest ogromną wygraną organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza tych współpracujących pod sztandarem kampanii #Together4Forests, prowadzonej przez WWF. Kampania ta zgromadziła ponad 200 organizacji pozarządowych, w tym FSC, aby wezwać do wprowadzenia silnego prawa UE przeciwko wylesianiu.

Kim Carstensen, Dyrektor Generalny FSC, powiedział: „EUDR jest od dawna wyczekiwanym przełomem. Mam nadzieję, że to innowacyjne rozporządzenie zainspiruje inne kraje, które wzięły udział w konferencji COP15 poświęconej różnorodności biologicznej. Włączenie podejścia rynkowego do ich działań w zakresie ochrony środowiska może pomóc w przeciwdziałaniu wylesianiu i utracie różnorodności biologicznej. Jako FSC chcemy wesprzeć wdrożenie tego rozporządzenia przy pomocy naszego aktualnego systemu certyfikacji”.

Matteo Mascolo, EU Affairs Manager w FSC International, dodał: „FSC wspierało tę inicjatywę od samego początku, współpracując z unijnymi decydentami, naukowcami, właścicielami i zarządcami lasów, liderami ludności rdzennej oraz przedstawicielami przemysłu drzewnego. Skuteczne egzekwowanie tych przepisów będzie miało kluczowe znaczenie, a FSC jest gotowe zapewnić narządzia rynkowe, które uzupełniają i umożliwiają podejście regulacyjne. Obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest to, żebyśmy wszyscy wspólnie działali na rzecz lasów.”

Korzyści z EUDR

EUDR jest pierwszym w swoim rodzaju rozporządzeniem, ponieważ nowe zasady będą wykraczać poza kryterium legalności i obejmą też  kryteria związane ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z EUDR wprowadzenie produktów na rynek UE wymagać będzie już nie tylko, by były one zgodne z prawodawstwem kraju, w którym są produkowane, ale także by ich produkcja nie wiązała się z wylesianiem i degradacją lasów.

Rozporządzenie dotyczy szerokiego zakresu produktów, oprócz produktów z drewna i kauczuku obejmuje również soję, olej palmowy, wołowinę i kawę. Zwłaszcza dodanie kauczuku do zakresu rozporządzenia było niezwykle ważne – postulat ten był wspierany przez FSC wraz z dziewięcioma innymi członkami Globalnej Platformy na rzecz Zrównoważonego Kauczuku Naturalnego.

Ponadto, rozporządzenie wprowadza wymogi dotyczące identyfikowalności produktów na zupełnie nowy poziom. Jak wyjaśnił Marc Jessel, Chief System Integrity Officer w FSC: „FSC wspiera rozwiązania służące identyfikowalności produktów w łańcuchu dostaw, a poprzez współpracę z partnerami prowadzimy projekty pilotażowe mające na celu lepsze zrozumienie, w jaki takie technologie jak Wood ID, blockchain i zdjęcia satelitarne mogą wspierać geolokalizację produktów drzewnych. Chętnie podejmiemy współpracę z odpowiednimi organami UE i krajowymi, tak aby dostosować nasze rozwiązania w zakresie identyfikowalności produktów do przyszłych wymogów EUDR.”

Kolejne kroki

Parlament i Rada UE muszą formalnie zatwierdzić rozporządzenie. Wejdzie ono w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Niektóre z jego zapisów wejdą w życie po 18 miesiącach.

 

Kontakt i pytania:

Matteo Mascolo
m.mascolo@fsc.org
EU Affairs & Engagement Manager
+32 485 84 31 44

Ewa Hermanowicz
e.hermanowicz@fsc.org
Communications Manager for Europe and CIS
+39 366 546 22 82

Więcej informacji o EUDR:

  • Rozporządzenie EUDR w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską można znaleźć na stronie Komisji.

Dowiedz się więcej o EUDR podczas naszych wydarzeń:

  • Webinar o roli FSC w EUDR odbędzie się w marcu 2023 r. Zgłoś swój udział tutaj
  • Wydarzenie poświęcone wymogom geolokalizacji zawartym w EUDR, przede wszystkim w kontekście sektora drzewnego, odbędzie się w Brukseli pod koniec kwietnia 2023 r. Zgłoś swój udział tutaj