FSC wspiera realizację Celów Światowego Rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, dalej: SDGs) reprezentują koncepcję zmiany globalnej. Uwypuklają sprawy, na których musimy się wszyscy skoncentrować, aby zapewnić lepszą przyszłość zarówno nam samym – istotom ludzkim – jak i całej reszcie Planety. 

SDG

Standardy FSC obejmują wiele zadań przyjętych w ramach realizacji celów SDGs i tym samym pomagają w tworzeniu warunków do urzeczywistnienia wspomnianej zmiany globalnej. System certyfikacji FSC pomaga w realizacji 40 zadań w ramach 14 celów SDGs. Przede wszystkim FSC pomaga osiągnąć zrównoważone zarządzanie lasami na całym świecie, a więc jedno z zadań określonych dla celu SDG 15 (Życie na lądzie).

Koncentrując się na przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych aspektach zarządzania lasami, FSC przyczynia się również do realizacji celów SDGs dotyczących m.in. ubóstwa, równości, zasobów naturalnych, wzorców produkcji i konsumpcji, godnej pracy, zmianach klimatu.

Obejrzyj krótkie filmiki ukazujące, jak FSC pomaga w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ: 

Historia Eudoxie

Równość płci

Działania w dziedzinie klimatu

Dobra jakość edukacji

Historia Pertiego

Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

Historia TaiMi

Koniec z ubóstwem

Życie na lądzie

Lasy z Finlandii

Historia Oscaldo i Luis

Historia Niny i Jenny

Tartak w Gabonie

Partnerstwa na rzecz celów

Dobre zdrowie i jakość życia

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Zero głodu

Czysta woda i warunki sanitarne