System certyfikacji FSC jest obecny w Polsce od końca lat 90-tych, kiedy to certyfikat FSC odpowiedzialnej gospodarki leśnej uzyskały regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Szczecinku.

Obecnie certyfikat FSC posiada 14 z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (z wyjątkiem RDLP w Krośnie, RDLP w Łodzi, RDLP w Gdańsku i 3 nadleśnictw RDLP Białystok: Browsk, Hajnówka, Białowieża). Certyfikat FSC posiadają również: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie – zarządzające lasami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Łącznie certyfikacją FSC objęte jest prawie 6,36 mln ha, co stanowi 68,7% powierzchni lasów w Polsce. Plasuje to nas w światowej czołówce krajów prowadzących odpowiedzialną gospodarkę leśną, zgodnie ze standardami FSC. Zarządcy lasów dobrowolnie poddają się ocenie zgodności ze światowymi i krajowymi wymogami przyrodniczymi i społecznymi FSC i od wielu lat taką ocenę zgodności w przeważającej części pozytywnie przechodzą. Wymagania, jakie zarządca lasów musi spełnić, aby uzyskać certyfikat FSC ujęte są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013.

Publiczne raporty z audytów prowadzonych w certyfikowanych lasach (w tym w Polsce), dostępne są w bazie FSC - wystarczy wyszukać danego posiadacza certyfikatu: po nazwie, numerze licencji FSC lub numerze certyfikatu. W bazie FSC można też znaleźć informację o wszystkich certyfikatach gospodarki leśnej FSC, ich okresie obowiązywania i zakresie certyfikatu.