LASY CERTYFIKOWANE W SYSTEMIE FSC W POLSCE

System certyfikacji FSC jest obecny w Polsce od końca lat 90-tych, kiedy to certyfikat FSC odpowiedzialnej gospodarki leśnej uzyskały regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Szczecinku (obecnie certyfikat FSC posiadają wszystkie Dyrekcje, z wyjątkiem RDLP Krosno i 3 nadleśnictw RDLP Białystok: Browsk, Hajnówka, Białowieża, a certyfikat RDLP Łódź jest zawieszony od 08.01.2020). Łącznie certyfikacją FSC objęte jest prawie 7 mln ha, co stanowi około 72% powierzchni lasów w Polsce. Plasuje to nas w światowej czołówce krajów prowadzących odpowiedzialną gospodarkę leśną, zgodnie ze standardami FSC. Zarządcy lasów dobrowolnie poddają się ocenie zgodności ze światowymi i krajowymi wymogami przyrodniczymi i społecznymi FSC i od wielu lat taką ocenę zgodności w przeważającej części pozytywnie przechodzą. Wymagania, jakie zarządca lasów musi spełnić, aby uzyskać certyfikat FSC ujęte są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013 


Publiczne raporty z audytów prowadzonych w certyfikowanych lasach (w tym w Polsce), dostępne są w bazie FSC - wystarczy wyszukać danego posiadacza certyfikatu: po nazwie, numerze licencji FSC lub numerze certyfikatu. W bazie FSC można też znaleźć informację o wszystkich certyfikatach gospodarki leśnej FSC, ich okresie obowiązywania i zakresie certyfikatu.