System certyfikacji FSC jest obecny w Polsce od końca lat 90-tych. Obecnie posiada go część z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Certyfikat FSC posiadają również: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie – zarządzające lasami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Łącznie certyfikacją FSC objęte jest około 2,3 mln ha (dane aktualne na 1 stycznia 2024 r.), co stanowi 25% powierzchni lasów w Polsce. Plasuje to nas w światowej czołówce krajów prowadzących odpowiedzialną gospodarkę leśną, zgodnie ze standardami FSC. Zarządcy lasów dobrowolnie poddają się ocenie zgodności ze światowymi i krajowymi wymogami przyrodniczymi i społecznymi FSC i od wielu lat taką ocenę zgodności w przeważającej części pozytywnie przechodzą. Wymagania, jakie zarządca lasów musi spełnić, aby uzyskać certyfikat FSC ujęte są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013.

Publiczne raporty z audytów prowadzonych w certyfikowanych lasach (w tym w Polsce), dostępne są w bazie FSC - wystarczy wyszukać danego posiadacza certyfikatu: po nazwie, numerze licencji FSC lub numerze certyfikatu. W bazie FSC można też znaleźć informację o wszystkich certyfikatach gospodarki leśnej FSC, ich okresie obowiązywania i zakresie certyfikatu.