FSC posiada 5 znaków towarowych

FSC ma na rynkach europejskich zastrzeżone 5 znaków towarowych, z których 3 znaki graficzne dwa zaś słowne: FSC® i Forest Stewardship Council®. Tylko posiadacze licencji mogą stosować nasze znaki towarowe. 

Piatek

Znaki towarowe FSC można zobaczyć na tysiącach produktów na całym świecie. Są symbolem zaufania, oznaczają bowiem odpowiedzialne wykorzystanie zasobów leśnych naszej planety. Aby nie zawieść tego zaufania, wykorzystanie znaków towarowych FSC jest uważnie kontrolowane w celu zapewnienia spójnego i właściwego przekazu.

Zastanawiasz się, czy możesz umieścić nasze znaki towarowe FSC® na swojej stronie, profilu w Social Mediach czy innych materiałach marketingowych? Jesteś we właściwym miejscu! Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o naszych znakach i o tym, co zrobić, by mieć prawo z nich korzystać.

Chcesz skorzystać z naszych znaków?

Wybierz typ organizacji, którą reprezentujesz:

 1. Posiadacz certyfikatu

  Każda organizacja z ważnym certyfikatem FSC ma prawo do stosowania znaków handlowych FSC, wskazujących, że produkty zostały wytworzone z materiałów pochodzących z odpowiedzialnie gospodarowanych źródeł.

  Jeżeli masz już certyfikat w systemie FSC i chcesz uzyskać więcej informacji na temat użycia znaków towarowych FSC, skontaktuj się ze swoją jednostką certyfikującą.

 2. Sprzedawca detaliczny lub organizacja w inny sposób korzystająca z produktów FSC

  Organizacje, które sprzedają lub korzystają z produktów certyfikowanych w systemie FSC mogą, ale nie muszą uzyskać certyfikatu, aby móc korzystać z naszych znaków. Mają oni możliwość uzyskania licencji na stosowanie znaków handlowych FSC. W tym celu należy podpisać z nami umowę licencyjną (z ang. Promotional Licence Agreement w skrócie PLA

  W tym celu prosimy o kontakt z nami!

   

 3. Organizacja medialna, instytucja naukowa, edukacyjna, organizacja pozarządowa

  Podmioty te nie muszą uzyskiwać certyfikatu – mają one możliwość uzyskania licencji na używanie znaków handlowych FSC na specjalnych zasadach.

  W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt z nami!

 4. Posiadacz certyfikowanego projektu

  Każda osoba lub instytucja, która zakupiła certyfikowany w systemie FSC® projekt (np. łodzi lub domu) i chciałaby wykorzystać ten fakt w komunikacji, musi mieć podpisaną z nami umowę licencyjną (z ang. Promotional Licence Agreement w skrócie PLA).

 5. Instytucja, która chce sprawdzić danego licencjobiorcę

  Autoryzowani użytkownicy znaków towarowych otrzymują specjalny kod licencyjny w celach identyfikacyjnych. Na naszej stronie info.fsc.org Możesz:

  1. wyszukać użytkowników posiadających certyfikat FSC (FSC® C######), np. producentów, dystrybutorów i dostawców.
  2. wyszukać użytkowników, którzy nie muszą mieć certyfikatu, ale powinni mieć licencję FSC (FSC® N######), np. sprzedawców detalicznych.

  Numer licencji ma zawsze podobną strukturę: FSC® (litera) i 6 cyfr – unikalny kod danego podmiotu. Litery mają następujące znaczenie:

  F – biuro FSC lub jego reprezentacja

  A – jednostka certyfikująca – audytor

  C – posiadacz certyfikatu

  – posiadacz licencji promocyjnej

  P – posiadacz licencji promocyjnej projektu

Naruszenie naszych znaków towarowych

Niezależnie czy nasze znaki są stosowane przez posiadacza certyfikatu CoC czy też do promocji produktów przez posiadaczy licencji promocyjnej, w kazdym przypadku powinien towarzyszyć im numer licencji danego podmiotu. Numer ten świadczy o wiarygodności podmiotu i komunikatu. Mamy dwie sytuacje kiedy może dojść do naruszenia naszego prawa do znaków towarowych:

 1. Nieprawidłowe użycie - kiedy dany podmiot ma podpisaną z nami umowę licencyjną, ale używa naszych znaków w sposób niedozwolony
 2. Nieprawne użycie - kiedy dany podmiot nie ma podpisanej z nami umowy licencyjnej i nie ma prawa do wykazywania jakiegokolwiek numeru licencji

Jeśli spotkasz się z jedną z powyższych sytuacji daj nam znać na adres: fsc-polska@pl.fsc.org. Opisz sytuację, podaj datę i dodaj zdjęcie, a my sprawdzimy czy dana organizacja jest uprawniona i prawidłowo korzysta z naszych znaków!