EUDR a FSC

Rozporządzenie UE przeciwko wylesianiu (EUDR) i misja FSC wzajemnie się uzupełniają. Jako FSC jesteśmy zaangażowani w dalszą walkę z wylesianiem i degradacją lasów w Europie i na całym świecie.

Korony drzew

Czym jest EUDR i dlaczego jest ważne?

29 czerwca 2023 r. w życie weszło rozporządzenie Unii Europejskiej przeciwko wylesianiu (EUDR). FSC od samego początku wspierało to przełomowe rozporządzenie. EUDR w pełni uzupełnia naszą misję i dokładamy wszelkich starań, aby jego wdrażanie było skuteczne.

EUDR to przełomowy i bardzo pożądany dokument. Walka z wylesianiem i degradacją lasów jest fundamentem FSC od samego początku. Cele EUDR i misja FSC wzajemnie się wzmacniają. Dokładamy wszelkich starań, aby EUDR odniosło sukces poprzez dostosowanie naszych standardów i praktyk do odpowiednich przepisów dotyczących leśnictwa w Europie i na całym świecie oraz współtworzenie, wraz z naszymi różnorodnymi interesariuszami, nowych rozwiązań leśnych, które równoważą interesy środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

- Kim Carstensen, Dyrektor Generalny, FSC International

Wylesianie jest jedną z głównych przyczyn kryzysu klimatycznego i spadku różnorodności biologicznej. Kraje UE przyczyniają się do tych zjawisk, ponieważ zużywają znaczną część materiałów, których produkcja przyczynia się do wylesiania. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził, że powstrzymanie wylesiania i regeneracja ekosystemówjednymi z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia emisji CO2, a tym samym walki ze zmianą klimatu.

EUDR ma na celu zapewnienie, że koszyk kluczowych produktów sprzedawanych i konsumowanych w UE i na całym świecie nie przyczynia się już do wylesiania i degradacji lasów.

Jakich produktów dotyczy EUDR?

EUDR dotyczy drewna, kauczuku, oleju palmowego, soi, wołowiny, kawy i kakao. Dla produktów drzewnych, które są najbardziej związane z pozyskiwaniem drewna, wprowadzono dodatkowy zestaw wymagań, tak aby nie przyczyniały się do degradacji lasów.

EUDR - produkty

 

Co EUDR oznacza dla firm?

Chociaż EUDR jest europejskim aktem prawnym, konsekwencje jego wprowadzenia będą odczuwalne na całym świecie. Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek lub eksportujące z rynku UE produkty, których dotyczy EUDR, będą musiały dochować należytej staranności, aby potwierdzić, że towary te nie zostały pozyskane z terenów, które zostały wylesione lub zdegradowane po 31 grudnia 2020 roku. Firmy będą również musiały zweryfikować, czy produkty te są zgodne z odpowiednimi przepisami kraju produkcji, w tym przepisów związanych z poszanowaniem praw człowieka i praw ludności rdzennej.

Jak EUDR będzie egzekwowane?

Za egzekwowanie i wdrażanie EUDR odpowiedzialne będą właściwe organy UE, które nie zostały jak dotąd wyznaczone. Będą one miały dostęp do odpowiednich informacji dostarczanych przez firmy lub przez inne wiarygodne podmioty. Za pomocą takich narzędzi jak monitoring satelitarny i analizy DNA będzie kontrolowane miejsce pochodzenia tych towarów.

Jak FSC podchodzi do EUDR?

Cele EUDR są w pełni komplementarne z misją FSC. Podczas gdy niektóre aspekty rozporządzenia są obecnie doprecyzowywane, FSC ocenia zgodność swoich wymogów z wymogami EUDR. Ponadto FSC dąży do dostosowania struktury swojego systemu, tak aby wspierać wdrażanie odpowiednich przepisów dotyczących gospodarki leśnej, a także umożliwić identyfikowalność i geolokalizację produktów z drewna i kauczuku.

Należy zauważyć, że chociaż systemy certyfikacji mogą pomóc w spełnieniu wymogów należytej staranności, posiadanie certyfikatu nie zwalnia automatycznie przedsiębiorstw z ich obowiązków wynikających z EUDR. Wszystkie podmioty, których dotyczy EUDR, muszą odegrać swoją rolę w walce z wylesianiem.

 

Rola FSC we wdrażaniu EUDR

Wiarygodne systemy certyfikacji mogą pomóc firmom spełnić wymogi EUDR. Jako jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, FSC jest w dużym stopniu kompatybilne z EUDR w zakresie wymogów związanych z legalnością i zrównoważonym rozwojem. Przez to certyfikacja FSC może pomóc firmom ocenić i zminimalizować ryzyko, że produkty pochodzenia leśnego zostały pozyskane z terenów, które zostały wylesione lub zdegradowane.

Dzięki naszemu wcześniejszemu zaangażowaniu w unijne rozporządzenie w sprawie drewna (EUTR), które zostało wykorzystane przy pracach nad EUDR, FSC ma ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie wymogów należytej staranności i wspiera firmy oraz właściwe organy UE w walce z nielegalnym pozyskiwaniem drewna i wylesianiem w Europie i na całym świecie.

Daty, czyli co i kiedy nastąpi

Rozporządzenie EUDR weszło w życie 29 czerwca 2023 r., a jego przepisy zaczną obowiązywać od 30 grudnia 2024 r. Odstępstwa i przepisy szczególne będą miały zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw (MŚP).

W ciągu najbliższych 18 miesięcy Komisja Europejska dokona również analizy porównawczej krajów lub ich części i określi dla nich poziom ryzyka wylesiania, który może być niski, standardowy lub wysoki. Produkty z krajów o niskim ryzyku będą podlegać uproszczonej procedurze należytej staranności. Oceny Komisji Europejskiej mogą z czasem ulec zmianie. Równolegle do działań Komisji Europejskiej FSC ocenia, w jaki sposób standardy FSC są zgodne z EUDR. Jednocześnie FSC identyfikuje wymagane kroki, tak aby dalej wspierać zarządców lasów i firmy we wdrażaniu EUDR.

EUDR - harmonogram

 

Podcast FSC "Forest for the Future"

O EUDR możesz dowiedzieć się więcej z serii podcastów "Forest for the Future", które zostały przygotowane przez FSC:

Kontakt

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. EUDR: EUDR@fsc.org.

Skontaktuj się z naszym zespołem w Polsce: fsc-polska@pl.fsc.org.

Bądź na bieżąco: zapisz się do newslettera FSC Polska i globalnego newslettera FSC, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat FSC i EUDR.