Ukraine

Tu znajdziesz wszystkie aktualności FSC w związku z wojną na Ukrainie. Ostatnia aktualizacja 31.03.2023 r.

FSC pozostaje głęboko zaniepokojone inwazją Rosji na Ukrainę i solidaryzuje się ze wszystkimi ofiarami tej przemocy. Bezpośrednio po wybuchu wojny Rada Dyrektorów FSC International zdecydowała o zawieszeniu wszystkich certyfikatów łańcucha dostaw w Rosji i zakończeniu wszystkich certyfikatów gospodarki leśnej oraz łańcucha dostaw na Białorusi oraz zablokowaniu drewna kontrolowanego z tych krajów. Decyzja ta oznaczała, że surowiec z tych krajów nie mógł już (i nadal nie może) być wprowadzony do obrotu jako certyfikowany FSC.

Z kolei 30 marca 2023 r. FSC ogłosiło zakończenie wszystkich certyfikatów gospodarki leśnej w Rosji. Zawieszone certyfikaty łańcucha dostaw w tym kraju również zostały zakończone – najpóźniej 8 kwietnia 2023.

Jednocześnie FSC zmodyfikowało swoje ramy normatywne, aby kontynuować działalność na Ukrainie (z wyjątkiem miejsc, w których trwa konflikt zbrojny), tak aby bezpieczeństwo personelu jednostek certyfikujących oraz posiadaczy certyfikatu pozostało najwyższym priorytetem.

Ukraina
Rosja
Białoruś

FSC wymaga zawieszenia certyfikatów gospodarki leśnej i certyfikatów łańcucha dostaw na obszarach Ukrainy objętych konfliktem zbrojnym. Data wejścia w życie, do której certyfikaty będą musiały zostać zawieszone, to 4 maja 2022r. Termin ten wynika z 30-dniowego okresu od zatwierdzenia zrewidowanej Krajowej Analizy Ryzyka dla Ukrainy (zatwierdzona 4 kwietnia br).

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę FSC zidentyfikowano dwa kluczowe ryzyka w strefach konfliktu zbrojnego:

  1. niezgodność z prawem, ze względu na brak egzekwowania ukraińskiego ustawodawstwa oraz
  2. tzw. conflict timber, ze względu na możliwość wykorzystania przez armię rosyjską wszelkich zasobów leśnych do własnych celów.

Powyższe ryzyka uznano za niemożliwe do złagodzenia, dlatego materiał kontrolowany FSC nie może pochodzić ze stref konfliktu. Posiadacze certyfikatów, którzy importują materiał FSC z Ukrainy, są zobowiązani do zmiany swojego systemu należytej staranności dla łańcucha dostaw, aby uniknąć zaopatrywania się w strefach konfliktu zbrojnego.

Aby określić lokalizację stref konfliktu zbrojnego, FSC zidentyfikowało trzy kategorie źródeł informacji dotyczących lokalizacji stref konfliktu:

1. Źródła publiczne (pełna lista znajduje się tutaj)

2. Agencja Zasobów Lasów Państwowych Ukrainy (dla lasów państwowych)

3. Bezpośrednio od władz lokalnych na Ukrainie

Jednocześnie FSC umożliwiło usprawnienie procesów audytu certyfikatów na obszarach nieobjętych konfliktem na przykład poprzez zdalne audyty i wydłużanie czasu między audytami do ponad roku, jeśli jest to wymagane. Zestaw odstępstw i interpretacji (w jęz. angielskim) można znaleźć na stronie FSC.

>> Przeczytaj pełną treść oświadczenia FSC z 4 kwietnia 2022 r.

 

30 marca 2023 r. FSC ogłosiło wycofanie certyfikatów gospodarki leśnej w Rosji przez jednostki certyfikujące. Wycofanie certyfikatów gospodarki leśnej wynika z decyzji Assurance Services International (ASI – globalna organizacja nadzorująca pracę jednostek certyfikujących) o zakończeniu działań kontrolnych w zakresie FSC w Rosji. Decyzja ASI wejdzie w życie 1 maja 2023 r. i zostanie poddana rewizji gdy warunki z powrotem pozwolą na prowadzenie działań kontrolnych.

Wycofanie wszystkich certyfikatów FSC w Rosji jest kolejnym krokiem po ubiegłorocznej decyzji Rady Dyrektorów FSC, która doprowadziła do zawieszenia certyfikatów umożliwiających handel materiałami i produktami certyfikowanymi FSC w Rosji, a która została podjęta natychmiast po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Zawieszone wówczas certyfikaty również zostaną teraz wycofane - po 12 miesiącach zawieszenia, najpóźniej do 8 kwietnia 2023 roku

>> Przeczytaj pełną treść komunikatu FSC z 30 marca 2023 r.

 

Ze względu na wsparcie Białorusi dla inwazji Rosji na Ukrainę w dniu 8 marca 2022 FSC zdecydowało w porozumieniu z Assurance Services International (ASI), że zawieszone zostaną wszystkie certyfikaty, które pozwalają na sprzedaż lub promocję produktów certyfikowanych FSC na Białorusi i zablokowane zostanie wszelkie pozyskiwanie niecertyfikowanych produktów leśnych z tego kraju. Data wejścia w życie, do której certyfikaty musiały zostać zawieszone na Białorusi, to 8 kwietnia 2022 r. Wynika to z 30-dniowego okresu, który dotyczy również firm pozyskujących niecertyfikowany materiał kontrolowany z tego kraju. Po upłynięciu tego okresu firmy te musiały dostosować swój system należytej staranności dla łańcucha dostaw i zaprzestać takiego pozyskiwania.

Dodatkowo, w związku z toczącym się od kilku miesięcy śledztwem ASI, w przypadku Białorusi zidentyfikowano niemożliwe do kontrolowania ryzyko związane z przestrzeganiem i oceną niektórych wymogów społecznych FSC, opartych na podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. W związku z tym ASI zdecydowało o zakończeniu działalności nadzorczej w zakresie FSC w tym kraju z dniem 14 marca 2022 r. W konsekwencji wszystkie certyfikaty nie tylko zostały zawieszone (zgodnie z ogólną decyzją FSC dla Rosji i Białorusi), ale również zostały cofnięte przez jednostki certyfikujące. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie FSC.

Powyższa decyzja oznacza, że od 8 kwietnia drewno i inne produkty leśne z Białorusi nie mogą już być pozyskiwane jako certyfikowane FSC lub jako drewno kontrolowane w celu włączenia ich do produktów certyfikowanych FSC w dowolnym miejscu na świecie.

>> Przeczytaj pełną treść oświadczenia FSC z 8 marca 2022 r.

 

Dokumenty informacyjne

Link do angielskiej wersji dokumentów można znaleźć na stronie FSC International.

Pytania i odpowiedzi FSC dot. sytuacji w Rosji i na Białorusi_2022-03-31_PL.pdf
PDF, Rozmiar: 529.45KB