Nowa umowa licencyjna FSC

Umowa licencyjna na stosowanie znaków towarowych (dalej: TLA) jest dokumentem prawnym, który określa relacje między FSC a organizacją posiadającą certyfikat FSC. Daje Państwu prawo do używania znaków towarowych FSC zarówno na etykietach produktowych, jak i do celów promocyjnych - pod warunkiem uprzedniej zgody Państwa jednostki certyfikującej.

Odświeżony wzór TLA ma na celu spełnienie nowych wymogów prawnych, takich jak tzw. RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych), poprawę czytelności dokumentu i wzmocnienie integralności systemu FSC. TLA wprowadza nowe środki zwalczania fałszywych oświadczeń (produkty niecertyfikowane sprzedawane jako certyfikowane), w tym rozszerzoną weryfikację transakcji i kary finansowe za fałszywe oświadczenia. Wszystkie te środki, dzięki ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, wzmocnią integralność i ochronę systemu FSC.

Nową TLA mogą Państwo podpisać elektronicznie, na szerokiej gamie urządzeń.

Dla posiadaczy pojedynczego certyfikatu FSC

Nowa TLA jest obecnie dostępna tylko dla organizacji ubiegających się o pojedynczą certyfikację lub ją odnawiającą. Certyfikacja zostanie przyznana dopiero po podpisaniu nowej TLA.

Aby pojedynczy posiadacz certyfikatu FSC mógł podpisać nową TLA, zostanie poproszony przez jednostkę certyfikującą o aktywację konta na portalu FSC Connect  i stamtąd będzie mógł zalogować się do portalu FSC Certification Portal. Po kilku krokach, nowa umowa TLA będzie dostępna do złożenia podpisu elektronicznego poprzez DocuSign®. W celu uzyskania dalszych informacji i w przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z jednostką certyfikującą lub FSC pod adresem connect@fsc.org

Ważna informacja o otrzymywaniu komunikacji od FSC

Posiadacze certyfikatów powinni zwracać uwagę na wiadomości e-mail od No-reply@connect-fsc.org , license@fsc.org , connect@fsc.org  oraz od dse@eumail.docusign.net. Posiadacze certyfikatów powinni rozważyć współpracę ze swoim dostawcą poczty elektronicznej lub działem IT, aby upewnić się, że wiadomości z tych domen @springcm.net, @docusign.net i @docusign.com mogły być dostarczane bez opóźnień (np. poprzez dodanie adresów do „Bezpiecznego nadawcy”, zapewniając, że adresy są dozwolone na podstawie reguł poczty przychodzącej dostawcy poczty e-mail/działu IT).

DocuSign®

Globalne narzędzie pozwalające podpisywać umowy online w oparciu o adres e-mail i przeglądarkę internetową. 

FSC Certification Portal

Strona dla posiadaczy certyfikatu. Pozwala administrować swoją certyfikacją i sprawdzić jej szczegóły. 

FSC Connect

Platforma FSC, na której znajdziesz wszystkie narzędzia do kontaktu z FSC. Jako posiadacz certyfikatu możesz zobaczyć szczegóły swojej certyfikacji, wygenerować etykiety produktowe, podpisać TLA, a wszystko wygodnie w jednym miejscu! 

Jeśli w ramach FSC będziesz pełnić również inne role np. zostaniesz członkiem FSC, tutaj również znajdziesz narzędzia do wygodnego wypełnienia tej roli. 

TLA

Umowa licencyjna na stosowanie znaków towarowych (dalej: TLA) jest dokumentem prawnym, który określa relacje między FSC a organizacją posiadającą certyfikat FSC. Daje Państwu prawo do używania znaków towarowych FSC zarówno na etykietach produktowych, jak i do celów promocyjnych - pod warunkiem uprzedniej zgody Państwa jednostki certyfikującej. 

Jak podpisać umowę licencyjną FSC – krok po kroku

Uwaga! W przypadku wystąpienia problemów z wykonaniem poniższych kroków polecamy zmianę przeglądarki internetowej, a w razie potrzeby kontakt z Państwa jednostką certyfikującą lub z FSC (connect@fsc.org ) lub z Krajowymi Reprezentantami FSC w Polsce (fsc-polska@pl.fsc.org).

 

krok
01

E-mail z zaproszeniem

Główna osoba kontaktowa w organizacji zostanie zaproszona przez jednostkę certyfikującą do aktywacji konta w FSC Connect. FSC Connect to portal wejściowy, który zapewnia dostęp do różnych narzędzi, treści i danych FSC. Dostarcza cyfrowe rozwiązania, które pomogą posiadaczowi certyfikatu zaangażować się z FSC.

(Jeśli zostałeś wyznaczony jako główna osoba kontaktowa do aktywacji konta FSC Connect i nie otrzymałeś wiadomości e-mail z zaproszeniem, sprawdź foldery ze spamem/śmieciami/promocjami).

Invitation

 

krok
02

Aktywacja konta w FSC Connect

Gdy główna osoba kontaktowa w organizacji otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem, powinna kliknąć w link aktywacyjny podany w wiadomości, aby aktywować konto. Natępnie należy ustawić nowe hasło dostępu. 

infoinfoinfo

 

krok
03

Po aktywacji konta zaloguj się do FSC Connect. Zobaczysz stronę prywatną jako posiadacz certyfikatu.

info
krok
04

Zalogowałeś się do FSC CONNECT

Po zalogowaniu się do FSC Connect, wybierz FSC Certification Portal z paska narzędzi.

info
krok
05

Przeczytaj Regulamin (Terms & Conditions) i zaakceptuj go, zaznaczając odpowiednie pole. Kliknij Kontynuuj (Continue

info
krok
06

Po zaakceptowaniu Regulaminu (Terms & Conditions) zostaniesz przekierowany na stronę Zgoda (Consent). Wyraź zgodę, zaznaczając Tak (Yes) dla poniższych 4 oświadczeń i naciśnij przycisk Zgadzam się (I agree) na dole strony.

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi Nie – zobacz krok 7.

info

 

info
krok
07

Jeśli odpowiedź brzmi Nie (No) na którekolwiek z oświadczeń na stronie dot. zgody, podaj ogólny adres e-mail lub adres e-mail osoby kontaktowej dla Twojej firmy i naciśnij przycisk Zgadzam się (I agree) na dole, aby kontynuować

infoinfo

 

krok
08

Dotarłeś do strony FSC Certification Portal

Kliknij Uruchom TLA (Click here to „Start TLA”), aby zainicjować podpisanie nowej TLA w 3 krokach.

info

 

krok
09

Potwierdź pola Kod licencji (License code) i Typ certyfikatu (Certificate Type). Kliknij Start, aby kontynuować. 

info

 

krok
10

Wybierz preferowany język (Preferred Language) umowy TLA i kliknij Dalej (Next)

info

 

krok
11

Proszę potwierdzić nazwę prawną firmy. Wypełnij informacje o firmie i kliknij Dalej (Next)

info

 

krok
12

Wybierz przedstawiciela prawnego (please choose Legal Representative) - wybierz jeden z trzech przypadków:

  • Jestem przedstawicielem prawnym (I am the legal representative),
  • Wybierz z kontaktów firmy (Choose from company contacts)
  • Utwórz nowe konto dla przedstawiciela prawnego (Create new account for legal representative).

Wypełnij wybraną opcję prawidłowymi informacjami. Następnie kliknij przycisk Podgląd (Preview)

infoinfoinfoinfo

 

krok
13

Przejrzyj informacje.

  • Jeśli informacje są prawidłowe, kliknij Zakończ (Finish), aby zainicjować umowę TLA.
  • Jeśli nie są prawidłowe, kliknij Poprzedni (Previous), aby zmienić informacje. 
info

 

krok
14

Zainicjowałeś umowę TLA

Teraz wyznaczony w Twojej firmie przedstawiciel prawny powinien otrzymać wiadomość e-mail z linkiem. Należy kliknąć w link, aby podpisać TLA za pośrednictwem DocuSign.

 

Uwaga! W przypadku braku wiadomości email należy sprawdzić foldery ze spamem/śmieciami/promocjami). 
infoinfo

 

krok
15

Przeczytaj Electronic Record and Signature Disclosure i zaznacz odpowiednie pole, aby uzyskać dostęp do dokumentu.

Kliknij Kontynuuj (Continue)

info

 

krok
16

Przeczytaj uważnie dokument i po przeczytaniu kliknij Start w lewym górnym rogu dokumentu. Zostaniesz przeniesiony do pola Podpisz (Sign)

info

 

krok
17

Kliknij Podpisz(Sign), aby utworzyć swój podpis.

W systemie Twoje imię i nazwisko jest wyświetlane pismem odręcznym jako propozycja podpisu. Alternatywnie możesz narysować (Draw) lub przesłać (Upload) swój podpis. Po podpisaniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zakończ(Finish) w prawym górnym rogu dokumentu.
infoinfo

 

krok
18

Podpisałeś umowę TLA

Kliknij Kontynuuj, aby otrzymać kopię tego dokumentu pocztą elektroniczną.

Możesz również ją pobrać lub wydrukować, korzystając z odpowiednich ikon. 

info

 

krok
19

Dostęp do podpisanej umowy TLA można również uzyskać za pośrednictwem konta w portalu FSC Certification Portal. Zaloguj się na swoje konto i kliknij Moja licencja (My License)

info

 

krok
20

Kliknij w ikonę Pobierz (Download) aby pobrać umowę licencyjną. 

info

 

krok
21

Jeśli jesteś główną osobą kontaktową w więcej niż jednej organizacji i jesteś zarejestrowany przy użyciu tego samego adresu e-mail, wybierz daną organizację, aby uzyskać dostęp do swojego konta dla tej organizacji. 

info