Korzyści z certyfikacji

FSC to cieszący się największym zaufaniem, globalny system certyfikacji lasów, który z roku na rok cieszy się coraz większą rozpoznawalnością.

las

FSC jest organizacją...

01demokratyczną i angażującą

Rządzi nami ponad 1000 członków, którzy w trakcie spotkań podejmują wspólne decyzje o kierunku organizacji. Aktywnie wspieramy prawa ludności rdzennej.

02spójną i stabilną

Wszystkie lasy z certyfikatem FSC są zarządzane zgodnie z tymi samymi zasadami globalnymi, a nasi posiadacze certyfikatów i jednostki certyfikujące są odpowiedzialni i niezależnie kontrolowani.

03godną zaufania

Konsultujemy się z zainteresowanymi stronami w sprawie zmian w naszych standardach, prowadzimy proces rozstrzygania sporów i cieszymy się szerokim poparciem organizacji pozarządowych.

04globalnie rozpoznawalną

Działamy globalnie. Nasze kultowe logo jest uznawane i rozpoznowane na całym świecie. Pomagamy rządom i organizacjom w spełnianiu uzgodnionych standardów łańcucha dostaw.

05innowacyjną i ambitną

Jesteśmy pionierami certyfikacji lasów i nadal wprowadzamy innowacje, niezależnie od tego, czy oznacza to certyfikację w nowych sektorach, czy też bardziej wydajne, cyfrowe narzędzia na już stabilnych rynkach.

01. demokratyczną i angażującą:

Rządzi nami ponad 1000 członków, którzy w trakcie spotkań podejmują wspólne decyzje o kierunku organizacji. Aktywnie wspieramy prawa ludności rdzennej.

02. spójną i stabilną:

Wszystkie lasy z certyfikatem FSC są zarządzane zgodnie z tymi samymi zasadami globalnymi, a nasi posiadacze certyfikatów i jednostki certyfikujące są odpowiedzialni i niezależnie kontrolowani.

03. godną zaufania:

Konsultujemy się z zainteresowanymi stronami w sprawie zmian w naszych standardach, prowadzimy proces rozstrzygania sporów i cieszymy się szerokim poparciem organizacji pozarządowych.

04. globalnie rozpoznawalną:

Działamy globalnie. Nasze kultowe logo jest uznawane i rozpoznowane na całym świecie. Pomagamy rządom i organizacjom w spełnianiu uzgodnionych standardów łańcucha dostaw.

05. innowacyjną i ambitną:

Jesteśmy pionierami certyfikacji lasów i nadal wprowadzamy innowacje, niezależnie od tego, czy oznacza to certyfikację w nowych sektorach, czy też bardziej wydajne, cyfrowe narzędzia na już stabilnych rynkach.

Dlaczego warto starać się o certyfikację?

1. Wyprzedzić wymagania rządowe - certyfikacja FSC znacznie zmniejsza ryzyko konfrontacji z nielegalnym drewnem 

Coraz więcej krajów i regionów – w tym Unia Europejska, USA i Australia – posiada przepisy zakazujące handlu i wykorzystywania nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodnych. Certyfikacja FSC może znacznie pomóc firmom we wdrożeniu wymogów rozporządzenia UE przeciwko wylesianiu (EUDR).

2. Nowe korzyści biznesowe – poprawa dostępu do rynku, osiąganie wyższych przychodów, poprawa wizerunku publicznego

Dzięki uzyskaniu certyfikatu FSC, firmy producentów i właściciele lasów mogą uzyskać dostęp do nowych rynków i uzyskać silniejszą, bardziej zróżnicowaną bazę klientów, zwiększając w ten sposób przychody. Sprzedawcy detaliczni i dostawcy mogą wzmocnić swoją reputację, zapewnić pewność co do norm etycznych i środowiskowych produktów oraz nawiązać silniejsze powiązania z własną bazą klientów.

3. Nowe kanały komunikacji z konsumentem — FSC zapewnia połączenie między lasem a użytkownikiem końcowym
Certyfikacja pozwala konsumentom mieć pewność, że kupowane przez siebie produkty pochodzą z odpowiedzialnego źródła. Wiarygodność FSC jest wielką korzyścią dla marki, zwiększając reputację i możliwości marketingowe.

4. Podnoszenie standardów – certyfikacja FSC stanowi katalizator poprawy standardów w zakresie gospodarki leśnej
Certyfikacja FSC przynosi korzyści ekonomiczne poprzez otwarcie nowych rynków; świadczeń socjalnych dla pracowników i ludności lokalnej; i korzyści dla środowiska dla różnorodności biologicznej i ekosystemów.

5. Walka ze zmianami klimatycznymi - FSC zakazuje wylesiania, degradacji lasów i nielegalnego pozyskiwania drewna na certyfikowanych obszarach
Ochrona lasów przed przekształceniem na inne cele użytkowania gruntów, takie jak rolnictwo, wprowadzenie praktyk zarządzania, które utrzymują integralność lasów, oraz odbudowa zdegradowanych lasów, przyczyniają się do zmniejszenia skutków zmiany klimatu.