W Polsce prowadzimy szereg działań mających na celu promocję i dalszy rozwój systemu FSC, m.in.:

  • Utrzymanie i dalszy rozwój certyfikacji gospodarki leśnej (np. poprzez koordynację procesu rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce - dowiedz się więcej)
  • Tworzenie swoistej platformy dialogu, poprzez współpracę z różnymi interesariuszami
  • Dalszy wzrost odpowiedzialnych postaw konsumenckich w zakresie wyboru produktów papierniczych i drewnianych oraz wzrost rozpoznawalności logo FSC (np. poprzez działania promocyjne we współpracy z sieciami handlowymi posiadającymi licencję promocyjną FSC)
  • Wspomaganie posiadaczy certyfikatu i licencji promocyjnej w promocji produktów certyfikowanych w systemie FSC (np. poprzez inicjatywę Piątek FSC (link do poprzednich edycji), konkurs dla branży meblarskiej FSC Furniture Awards 2021 (link do podstrony)
  • Edukacja w zakresie odpowiedzialnego korzystania z lasów (np. z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów)
  • Odpowiedzi na pytania zarówno firm posiadających certyfikat, jak i zainteresowanych jego uzyskaniem, a także pytania/uwagi od osób prywatnych, zainteresowanych systemem FSC
  • Analizy wpływu certyfikacji FSC na lasy w Polsce (niebawem wyniki)