Wzrost liczby certyfikatów

Dla wielu firm z branży przemysłu drzewnego i papierniczego certyfikat FSC dla surowca drzewnego jest potwierdzeniem, że pochodzi on z lasów gospodarowanych odpowiedzialnie. Od momentu wywiezienia drewna z lasu do chwili, gdy sięgamy po drewniany lub papierowy produkt w sklepie, zachodzi wiele procesów: od obróbki, po etapy produkcji, pakowania, a następnie dystrybucję. Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu FSC służy weryfikacji, że materiał z certyfikatem FSC został prawidłowo zidentyfikowany i oddzielony od materiałów niecertyfikowanych i niekontrolowanych - w ramach całego łańcucha dostaw, z punktu A do punktu B. Kontrola łańcucha pochodzenia produktu FSC (CoC) obejmuje pozyskiwanie, przetwarzanie, handel i dystrybucję, o ile kolejny etap wiąże się ze zmianą własności produktu.

Tak wyglądała zmiana liczby certyfikatów CoC w Polsce na przestrzeni lat (stan na 1 lipca 2024 r.):

FSC CoC wykres 07-2024

 

Dla kogo jest certyfikat FSC CoC?

Certyfikat FSC CoC przeznaczony jest dla całego spektrum przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, firm handlowych, dystrybutorów, drukarni, wydawnictw itp. Podstawowym warunkiem posługiwania się certyfikatem FSC CoC jest zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec na potrzeby swojej produkcji/handlu oraz posiadanie numeru certyfikatu nadanego przez jednostkę certyfikującą po pozytywnie przebytym audycie. Indywidualny kod certyfikatu umożliwia zidentyfikowanie posiadacza certyfikatu w międzynarodowej bazie certyfikowanych podmiotów.

Wdrożone wymogi certyfikatu FSC umożliwiają kontrolę przepływu surowca na każdym etapie łańcucha produkcji, a w efekcie sprzedaż i oznakowanie produktów wytworzonych z certyfikowanych źródeł. Warunkiem objęcia wyrobu certyfikacją FSC jest nieprzerwany łańcuch organizacji certyfikowanych przez niezależne, akredytowane jednostki certyfikujące, obejmujący każdą prawną zmianę własności wyrobu, począwszy od momentu pozyskania surowca z certyfikowanego lasu lub z miejsca odzysku, aż po jego sprzedaż z oświadczeniem FSC umieszczonym na dokumentach sprzedaży i/lub w momencie, w którym wyrób końcowy jest oznakowany jako posiadający certyfikat FSC.

Certyfikat FSC CoC muszą posiadać wszystkie organizacje biorące udział w łańcuchu dostaw, przejmujące prawa własności w kontekście wyrobów certyfikowanych i wykonujące przynajmniej jedno z poniższych działań:

  1. sprzedaż wyrobów z certyfikatem FSC i oświadczeniami FSC na dokumentach sprzedaży;
  2. etykietowanie wyrobów jako posiadających certyfikat FSC;
  3. produkcja lub zmiana składu (np. wmieszanie lub dodanie do wyrobu materiałów pochodzenia leśnego) lub zmiana integralności fizycznej (np. przepakowanie, zmiana oznakowania) wyrobów sprzedawanych z oświadczeniami FSC;
  4. promocja wyrobów z certyfikatem FSC, z wyjątkiem wyrobów gotowych i oznaczonych etykietą FSC, które mogą być promowane przez podmioty nieposiadające certyfikatu FSC (np. sprzedawców detalicznych) zgodnie z Przewodnikiem po znakach towarowych FSC dla posiadaczy licencji promocyjnej.

Jak uzyskać certyfikat?

krok
01

Skontaktuj się z akredytowaną jednostką certyfikującą

Aby uzyskać informacje dotyczące kosztów oraz czasu trwania procesu certyfikacji prosimy o kontakt z wybraną akredytowaną jednostką certyfikującą. Przekaże ona także Państwu informacje na temat wymogów dotyczących certyfikacji w systemie FSC. 


Przejdź do listy kontaktowej firm certyfikujących w systemie FSC w Polsce (lista powstała na podstawie informacji uzyskanych od firm certyfikujących, FSC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe lub niekompletne dane).
 

krok
02

Podejdź do audytu

Upewnij się, że wdrożyłeś wszystkie wymagane przez FSC standardy. Podejdź do audytu - audyt certyfikacyjny ma na celu ocenę zgodności Państwa firmy ze wszystkimi wymogami FSC. Na podstawie raportu z audytu jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu.

krok
03

Uzyskaj certyfikat

Na podstawie raportu z audytu jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu. Jeśli decyzja jednostki certyfikującej jest pozytywna, otrzymacie Państwo swój kod certyfikatu FSC (XXX-COC-000000) oraz kod licencji na stosowanie znaków towarowych FSC (FSC-C000000).

Certyfikaty FSC zachowują ważność przez okres 5 lat. Akredytowana przez FSC jednostka certyfikująca co roku prowadzi audyt okresowy w celu weryfikacji bieżącej zgodności z wymogami certyfikacji w systemie FSC. Gdy okres ważności certyfikatu dobiegnie końca, należy podejść do audytu recertyfikacyjnego, aby przedłużyć ważność certyfikatu o kolejnych pięć lat.

UWAGA!  Organizacja FSC nie uczestniczy w procesie nadawania certyfikatów i nie ma wpływu na decyzje audytorów akredytowanych jednostek certyfikujących. Zasada ta odnosi się zarówno do certyfikacji właścicieli i zarządców obszarów leśnych (FSC FM) jak do firm przetwórczych (FSC CoC).

Ważne dokumenty

Standard FSC-STD-40-004 v.3-1 wejdzie w życie 1 września 2021 r., a okres przejściowy w którym posiadacze certyfikatu powinni przejść audyt w oparciu o tę wersję standardu to 16 miesięcy (do 31 grudnia 2022 r.).

Przydatne dokumenty (po angielsku):

FSC-STD-40-004_v3-0_PL - Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu.pdf
PDF, Rozmiar: 1.23MB
FSC-STD-40-004_v3-1 PL - Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu- obowiązuje od 01.09.2021.pdf
PDF, Rozmiar: 1.05MB