Procedura dotycząca usług ekosystemowych

Usługi ekosystemowe to korzyści, które ludzie czerpią z przyrody. Lasy zapewniają społeczeństwu szereg korzyści, od ciągłej dostawy czystej wody po żyzną glebę i sekwestrację dwutlenku węgla. Usługi ekosystemowe to korzyści, które ludzie czerpią z przyrody. Lasy zapewniają społeczeństwu szereg korzyści, od ciągłej dostawy czystej wody po żyzną glebę i sekwestrację dwutlenku węgla.

Usługi ekosystemowe

W lasach z certyfikatem FSC chroni się wiele usług ekosystemowych. W 2018 roku FSC wprowadziło procedurę wykazywania pozytywnego wpływu odpowiedzialnej gospodarki leśnej na usługi ekosystemowe i informowania o tym wpływie.

Implikowanie neutralności klimatycznej może odbywać się na wielu poziomach: rządowym, dużych i małych przedsiębiorstw, społecznosci lokalnych czy nawet pojedynczych gospodarstw domowych. Jednak podstawowym elementem łączącym te poziomy jest chęć do współpracy.

Obecnie funkcjonują tzw. systemowe sposoby łagodzenia zmian klimatu i dotyczą one wielkich projektów międzynarodowych. Niestety jest to niewystarczające, a współpraca powinna odbywać się na poziomie lokalnym lub regionalnym. Ogromną rolę mogą pełnić tu aktywności z zakresu „społecznej odpowiedzialności biznesu”, a nakierowane na ochronę ogólno pojętego środowiska.

FSC wypracowało narzędzie do współpracy pomiędzy jednostkami zarządzającymi usługami środowiskowymi a biznesem korzystającym z niniejszych usług. W swojej istocie FSC skupiło się na usługach ekosystemowych wynikających z ekosystemów leśnych.

Usługi ekosystemowe to korzyści, które ludzie czerpią z przyrody. Lasy zapewniają społeczeństwu szereg korzyści, od ciągłej dostawy czystej wody po żyzną glebę i sekwestrację dwutlenku węgla. W lasach z certyfikatem FSC chroni się wiele usług ekosystemowych. W 2018 roku FSC wprowadziło procedurę wykazywania pozytywnego wpływu odpowiedzialnej gospodarki leśnej na usługi ekosystemowe i informowania o tym wpływie.

  • Bioróżnorodność, wychwytywanie CO2, woda, gleba i funkcje rekreacyjne.

    Oferując potwierdzenie pozytywnego wpływu, a także narzędzia do komunikacji procedura usług ekosystemowych FSC ma na celu przyniesienie korzyści finansowych i niefinansowych (np. wizerunkowych) tym, którzy aktywnie wspierają odpowiedzialne zarządzanie lasami i usługami ekosystemowymi.

    Dla biznesu

    FSC oferuje firmom i innym organizacjom nowy sposób aktywnego wspierania zarządców lasów w odpowiedzialnym zarządzaniu lasami i ochronie usług ekosystemowych. Firma lub organizacja, zapewniając wsparcie finansowe lub sponsoring na rzecz ochrony cennych usług ekosystemów leśnych, otrzymuje wyraźne potwierdzenie swojego pozytywnego wpływu. Co więcej, może skorzystać z powszechnie uznawanych znaków towarowych FSC, aby opowiedzieć wyjątkową historię i promować swoje wsparcie dla ochrony usług ekosystemowych.

  • Dla zarządców lasów

    Postępując zgodnie z siedmioma krokami procedury usług ekosystemowych, zarządcy lasów prezentują, w jaki sposób ich praktyki zarządzania chronią lub przywracają cenne usługi ekosystemów leśnych. Po zweryfikowaniu tego pozytywnego wpływu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą FSC, wynikające z nich oświadczenia dotyczące usług ekosystemowych można wykorzystać do przedstawienia historii wpływu na las i osiągnięciu korzyści finansowych lub wizerunkowych.

Dotychczasowe projekty dot. usług ekosystemowych - dowiedz się więcej!