FSC pozostaje głęboko zaniepokojone agresywną inwazją Rosji na Ukrainę i solidaryzuje się ze wszystkimi ofiarami tej przemocy. Mając na uwadze naszą misję i standardy FSC oraz po dokładnej analizie potencjalnego wpływu cofnięcia certyfikacji FSC, Rada Dyrektorów FSC International zdecydowała o zawieszeniu wszystkich certyfikatów łańcucha dostaw w Rosji i na Białorusi oraz zablokowaniu drewna kontrolowanego z tych krajów.

Oznacza to, że drewno i produkty leśne z Rosji i Białorusi nie mogą być używane w produktach certyfikowanych w systemie FSC ani sprzedawane jako posiadające certyfikat FSC dopóki trwa konflikt zbrojny. FSC będzie nadal ściśle monitorować sytuację i jest gotowe do podjęcia dodatkowych środków w celu ochrony integralności swojego systemu.

Wszystkie nasze myśli są z Ukrainą i jej mieszkańcami. Łączymy się z nimi w ich nadziejach na przywrócenie pokoju. Wyrażamy również nasze współczucie dla tych ludzi na Białorusi i w Rosji, którzy nie chcą tej wojny – powiedział dyrektor generalny FSC, Kim Carstensen.

Aby nadal chronić lasy w Rosji, FSC umożliwiło posiadaczom certyfikatów gospodarki leśnej w Rosji utrzymanie certyfikatu gospodarki leśnej FSC (FSC Forest Management – FSC FM), ale bez możliwości handlu lub sprzedaży drewna z certyfikatem FSC. Po 8 kwietnia 2022 r. w Rosji nie są też wystawiane nowe certyfikaty FSC, jedyny wyjątek stanowi przypadek redukcji zakresu istniejącego certyfikatu FSC FM/CoC do dozwolonego zakresu: FSC FM.

Kim Carstensen wyjaśnił: Musimy przeciwdziałać agresji; ale jednocześnie musimy wypełniać naszą misję ochrony lasów. Wierzymy, że zaprzestanie wszelkiego handlu materiałami certyfikowanymi FSC i materiałem kontrolowanym, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zarządzania lasami zgodnie ze standardami FSC, spełnia obie te potrzeby.

  • Uwaga: Data wejścia decyzji w życie to 30 dni od publikacji zrewidowanych ocen ryzyka dla drewna kontrolowanego dla Rosji i Białorusi, czyli 8 kwietnia 2022 r.
  • Uwaga: Decyzja ta wywołuje szereg pytań od posiadaczy certyfikatów i interesariuszy, dlatego opracowaliśmy dokument z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.
  • Uwaga: 4 marca 2022 r. ASI ogłosiło wyłączenie Białorusi z zakresu akredytacji jednostek certyfikujących. Decyzja ta spowodowana jest niezgodnością z podstawowymi wymogami FSC dotyczącymi praw pracowniczych oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób biorących udział w audytach. Decyzja ASI opiera się na śledztwie poprzedzającym rosyjską inwazję na Ukrainę. Wszystkie certyfikaty FSC na Białorusi (zarówno gospodarki leśnej jak i łańcucha dostaw) są zakończone. Więcej informacji można znaleźć na stronie ASI.

Więcej informacji o decyzjach FSC w związku z wojna na Ukrainie można znaleźć na dedykowanej temu tematowi stronie.