Ukraine

Tu znajdziesz wszystkie aktualności FSC w związku z wojną na Ukrainie. Ostatnia aktualizacja 5.04.2022.

Chcemy jasno powiedzieć, że jesteśmy zdecydowanie przeciwni wojnie. Jest ona przerażająca i nie powinna mieć miejsca w XXI wieku. Będziemy działać zgodnie z naszą misją, a w trakcie podejmowania niezbędnych decyzji, będziemy Państwa na bieżąco informować o naszych dyskusjach, przemyśleniach i śledztwach. W tym celu, na bieżąco będziemy publikować na naszych stronach aktualne informacje.

 

 

Decyzje FSC dot. certyfikacji w Rosji i na Białorusi

FSC pozostaje głęboko zaniepokojone agresywną inwazją Rosji na Ukrainę i solidaryzuje się ze wszystkimi ofiarami tej przemocy. Mając na uwadze naszą misję i standardy FSC oraz po dokładnej analizie potencjalnego wpływu cofnięcia certyfikacji FSC, Rada Dyrektorów FSC International zdecydowała o zawieszeniu wszystkich certyfikatów łańcucha dostaw w Rosji i na Białorusi oraz zablokowaniu drewna kontrolowanego z tych krajów

Przeczytaj pełną treść oświadczenia FSC. 

Decyzje FSC dot. certyfikacji na Ukrainie

FSC będzie wymagać zawieszenia certyfikatów na obszarach Ukrainy objętych konfliktem zbrojnym. Jednocześnie FSC umożliwi usprawnienie procesów audytu certyfikatów na obszarach nieobjętych konfliktem.

Przeczytaj pełną treść oświadczenia FSC

Kliknij na nazwę kraju, by uzyskać więcej informacji. 

Ukraina
Rosja
Białoruś

FSC będzie wymagać zawieszenia certyfikatów gospodarki leśnej i certyfikatów łańcucha dostaw na obszarach Ukrainy objętych konfliktem zbrojnym. Data wejścia w życie, do której certyfikaty będą musiały zostać zawieszone to 4 maja 2022r. Termin ten wynika z 30-dniowego okresu od zatwierdzenia zrewidowanej Krajowej Analizy Ryzyka dla Ukrainy (zatwierdzona 4 kwietnia br).

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę FSC zidentyfikowano dwa kluczowe ryzyka w strefach konfliktu zbrojnego:

  1. niezgodność z prawem, ze względu na brak egzekwowania ukraińskiego ustawodawstwa oraz
  2. Tzw. conflict timber, ze względu na możliwość wykorzystania przez armię rosyjską wszelkich zasobów leśnych do własnych celów.

Powyższe ryzyko uznano za niemożliwe do złagodzenia, a zatem materiał kontrolowany FSC nie może pochodzić ze stref konfliktu. Posiadacze certyfikatów importujący materiał FSC z Ukrainy są zobowiązani do zmiany swojego systemu należytej staranności dla łańcucha dostaw, aby uniknąć zaopatrywania się w strefach konfliktu zbrojnego.

Aby określić lokalizację stref konfliktu zbrojnego, FSC zidentyfikowało trzy kategorie źródeł informacji dotyczących lokalizacji stref konfliktu:

1. Źródła publiczne (pełna lista znajduje się tutaj)

2. Agencja Zasobów Lasów Państwowych Ukrainy (dla lasów państwowych)

3. Bezpośrednio od władz lokalnych na Ukrainie

Jednocześnie FSC umożliwi usprawnienie procesów audytu certyfikatów na obszarach nieobjętych konfliktem na przykład poprzez zdalne audyty i wydłużanie czasu między audytami do ponad roku, jeśli jest to wymagane. Zestaw odstępstw i interpretacji (w jęz. angielskim) można znaleźć tutaj

Więcej informacji na stronach FSC International poświeconych kwestiom Ukrainy.  

 

Ponieważ wszystkie lasy w Rosji są własnością państwa, istnieje ryzyko, że przychody z całego sektora leśnego mogą zostać przeznaczone na wzmocnienie konfliktu zbrojnego.

W dniu 8 marca 2022 FSC zdecydowało w porozumieniu z Assurance Services International (ASI), że zawieszone zostaną wszystkie certyfikaty, które pozwalają na sprzedaż lub promocję produktów certyfikowanych FSC w Rosji i zablokowane zostanie wszelkie pozyskiwanie niecertyfikowanych produktów leśnych z tego kraju. Data wejścia w życie, do której certyfikaty będą musiały zostać zawieszone w Rosji, to 8 kwietnia 2022 r. Wynika to z 30-dniowego okresu, który dotyczy również firm pozyskujących niecertyfikowany materiał kontrolowany z tego kraju. Po upłynięciu tego okresu firmy te będą musiały dostosować swój system należytej staranności i zaprzestać takiego pozyskiwania.

Powyższa decyzja oznacza, że od 8 kwietnia drewno i inne produkty leśne z Rosji nie będą już mogły być pozyskiwane jako certyfikowane FSC lub jako drewno kontrolowane w celu włączenia ich do produktów certyfikowanych FSC w dowolnym miejscu na świecie.

 

Ze względu na wsparcie Białorusi dla inwazji Rosji na Ukrainę w dniu 8 marca 2022 FSC zdecydowało w porozumieniu z Assurance Services International (ASI), że zawieszone zostaną wszystkie certyfikaty, które pozwalają na sprzedaż lub promocję produktów certyfikowanych FSC na Białorusi i zablokowane zostanie wszelkie pozyskiwanie niecertyfikowanych produktów leśnych z tego kraju. Data wejścia w życie, do której certyfikaty będą musiały zostać zawieszone na Białorusi, to 8 kwietnia 2022 r. Wynika to z 30-dniowego okresu, który dotyczy również firm pozyskujących niecertyfikowany materiał kontrolowany z tego kraju. Po upłynięciu tego okresu firmy te będą musiały dostosować swój system należytej staranności i zaprzestać takiego pozyskiwania.

Dodatkowo, w związku z toczącym się od kilku miesięcy śledztwem ASI, w przypadku Białorusi zidentyfikowano niemożliwe do kontrolowania ryzyko związane z przestrzeganiem i oceną niektórych wymogów społecznych FSC, opartych na podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. W związku z tym ASI zdecydowało o zakończeniu działalności nadzorczej w zakresie FSC w tym kraju z dniem 14 marca 2022 r. W konsekwencji wszystkie certyfikaty nie tylko będą musiały zostać zawieszone (zgodnie z ogólną decyzją FSC dla Rosji i Białorusi), ale również zostaną cofnięte przez jednostki certyfikujące.

Powyższa decyzja oznacza, że od 8 kwietnia drewno i inne produkty leśne z Białorusi nie będą już mogły być pozyskiwane jako certyfikowane FSC lub jako drewno kontrolowane w celu włączenia ich do produktów certyfikowanych FSC w dowolnym miejscu na świecie.

Dokumenty informacyjne

Link do angielskiej wersji znajdziecie tu

Pytania i odpowiedzi FSC dot. sytuacji w Rosji i na Białorusi_2022-03-31_PL.pdf
PDF, Size: 529.45KB