Konsumenci wybierają FSC!

Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu FSC umożliwia firmom wykorzystanie etykiety FSC na produktach, gwarantując konsumentom właściwe pochodzenie produktów, zgodne z wymogami systemu FSC.

produkty
 • DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC?

  Konsumenci są coraz bardziej świadomi i zainteresowani pochodzeniem kupowanych produktów. Jeżeli Twoja firma chciałaby wejść na rynki w krajach o szczególnej świadomości ekologicznej i społecznej, certyfikacja FSC CoC stanowi bardzo często kluczowy warunek wiarygodności Twojej firmy. Uzyskanie certyfikatu przyczynia się również do wykazania realizacji  Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz zgodności z polityką zamówień w sektorze publicznym i prywatnym – np. EU Ecolabel oraz Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), które szczegółowo określają materiały z odpowiedzialnych źródeł. Ponadto certyfikacja FSC pomaga spełnić wymogi EUTR (Rozporządzenie nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20.10.2010 roku w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej) 

  Certyfikacja FSC podnosi standardy dotyczące gospodarki leśnej

  Certyfikacja FSC stanowi jedyny system wspierany przez ekologiczne organizacje pozarządowe takie jak np. WWF. System ten stanowi punkt odniesienia dla organizacji oraz społeczności zajmujących się gospodarką leśną na całym świecie.

 • DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC?

  Konsumenci coraz bardziej świadomi i zainteresowani pochodzeniem kupowanych produktówJeżeli Twoja firma chciałaby wejść na rynki w krajach o szczególnej świadomości ekologicznej i społecznej, certyfikacja FSC CoC stanowi bardzo często kluczowy warunek wiarygodności Twojej firmy. Uzyskanie certyfikatu przyczynia się również do wykazania realizacji  Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz zgodności z polityką zamówień w sektorze publicznym i prywatnym – np. EU Ecolabel oraz Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), które szczegółowo określają materiały z odpowiedzialnych źródeł. Ponadto certyfikacja FSC pomaga spełnić wymogi EUTR (Rozporządzenie nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20.10.2010 roku w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej

  Certyfikacja przynosi wymierne korzyści dla Twojej firmy

  Podczas gdy organizacje z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie nakładają coraz surowsze wymogi dotyczące odpowiedzialnej polityki zakupowej, certyfikacja w systemie FSC umożliwia właścicielom/zarządcom lasów oraz firmom z przemysłu drzewnego dostęp do nowych rynków, a także do większej i bardziej zróżnicowanej bazy klientów, przyczyniając się do wyższych przychodów z działalności.

 • DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC?

  Konsumenci coraz bardziej świadomi i zainteresowani pochodzeniem kupowanych produktówJeżeli Twoja firma chciałaby wejść na rynki w krajach o szczególnej świadomości ekologicznej i społecznej, certyfikacja FSC CoC stanowi bardzo często kluczowy warunek wiarygodności Twojej firmy. Uzyskanie certyfikatu przyczynia się również do wykazania realizacji  Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz zgodności z polityką zamówień w sektorze publicznym i prywatnym – np. EU Ecolabel oraz Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), które szczegółowo określają materiały z odpowiedzialnych źródeł. Ponadto certyfikacja FSC pomaga spełnić wymogi EUTR (Rozporządzenie nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20.10.2010 roku w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej

  Certyfikacja umacnia więzi między Twoją firmą a klientami

  Certyfikacja w systemie FSC dodaje marce wiarygodności, gdyż klienci mogą zaufać pochodzeniu Państwa produktów. Przyczynia się ona również do poprawy wizerunku firmy i stwarza nowe możliwości marketingowe.

 • DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC?

  Konsumenci coraz bardziej świadomi i zainteresowani pochodzeniem kupowanych produktówJeżeli Twoja firma chciałaby wejść na rynki w krajach o szczególnej świadomości ekologicznej i społecznej, certyfikacja FSC CoC stanowi bardzo często kluczowy warunek wiarygodności Twojej firmy. Uzyskanie certyfikatu przyczynia się również do wykazania realizacji  Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz zgodności z polityką zamówień w sektorze publicznym i prywatnym – np. EU Ecolabel oraz Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), które szczegółowo określają materiały z odpowiedzialnych źródeł. Ponadto certyfikacja FSC pomaga spełnić wymogi EUTR (Rozporządzenie nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20.10.2010 roku w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej

  Certyfikacja chroni ekosystemy leśne

  FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także wylesiania certyfikowanych obszarów. Dzięki certyfikacji przyczyniasz się do ochrony ekosystemów leśnych i tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu.

 • DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC?

  Konsumenci coraz bardziej świadomi i zainteresowani pochodzeniem kupowanych produktówJeżeli Twoja firma chciałaby wejść na rynki w krajach o szczególnej świadomości ekologicznej i społecznej, certyfikacja FSC CoC stanowi bardzo często kluczowy warunek wiarygodności Twojej firmy. Uzyskanie certyfikatu przyczynia się również do wykazania realizacji  Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz zgodności z polityką zamówień w sektorze publicznym i prywatnym – np. EU Ecolabel oraz Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), które szczegółowo określają materiały z odpowiedzialnych źródeł. Ponadto certyfikacja FSC pomaga spełnić wymogi EUTR (Rozporządzenie nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20.10.2010 roku w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej

  Certyfikacja pomaga wypełniać wymogi prawne

  W coraz większej liczbie krajów i regionów, w tym: w Unii Europejskiej, USA i Australii, obowiązują przepisy zakazujące wykorzystywania i obrotu nielegalnie pozyskiwanym drewnem oraz produktami z niego wykonanymi. Poszanowanie tych przepisów leży u podstaw certyfikacji w systemie FSC, a uczestnictwo w systemie FSC przyczynia się do znacznego zmniejszenia ryzyka kontaktu z nielegalnie pozyskiwanym drewnem.