Poniżej znajdują się przydatne pliki. Zaznacz symbol serca, by wybrać określone dokumenty, a następnie kliknij Pobierz wybrane w sekcji Twój wybór (poniżej), by pobrać wszystkie równocześnie.

Dla posiadaczy certyfikatu FSC FM

Certyfikacja lasów

FSC-STD-POL-01-02-2013-PL - Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce.pdf
PDF, Size: 1.11MB
INT-FSC-STD-POL-01-01-2013_01-POLISH TRANSLATION.pdf
PDF, Size: 207.10KB
Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce.pdf
PDF, Size: 313.95KB
FSC-STD-60-006_V1-2 PL - Wymogi dotyczące procesu opracowywania i utrzymania Krajowych Standardów Gospodarki Leśnej.pdf
PDF, Size: 1.38MB
FSC-STD-01-001 V5-2 - Zasady i Kryteria FSC.pdf
PDF, Size: 1.31MB
FSC-PRO-01-017 V1-1 PL - Udział zewnętrznych obserwatorów podczas audytów FSC i/lub w trakcie ocen ASI.pdf
PDF, Size: 554.60KB
FSC-STD-60-002_V1-0 PL - Struktura i zakres Krajowych Standardów Gospodarki Leśnej.pdf
PDF, Size: 579.10KB
OGÓLNE WSKAŹNIKI MIĘDZYNARODOWE PL V2-0_01072021.pdf
PDF, Size: 1.17MB
INT_FSC-STD-POL-01-2-2013_01_polskie tłumaczenie interpretacji.pdf
PDF, Size: 491.11KB

Polityka pestycydowa

FSC-POL-30-001 V3-0 Polityka pestycydowa FSC.pdf
PDF, Size: 932.96KB
FSC-POL-30-001a V3-0 EN FSC Wykaz wysoce niebezpiecznych pestycydów wg FSC.pdf
PDF, Size: 1.66MB
Drzewo decyzyjne w ramach polityki pestycydowej.pdf
PDF, Size: 236.90KB
Odpowiedzi na pytania dot. polityki pestycydowej FSC_dokument pomocniczy Krajowi Reprezentanci FSC w Polsce_v3.pdf
PDF, Size: 9.06MB
FAQ FSC Pesticides Policy V3-0 _wersja z 12 listopada 2019.pdf
PDF, Size: 290.13KB

Dokumenty dot. rewizji standardu

2021-06-29 Projekt nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC_do konsultacji i testów terenowych.pdf
PDF, Size: 1.59MB
Raport z konsultacji projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski.zip
ZIP, Size: 971.09KB
FSC-STD-60-006_V1-2 PL - Wymogi dotyczące procesu opracowywania i utrzymania Krajowych Standardów Gospodarki Leśnej.pdf
PDF, Size: 1.38MB
Skład SDG_17012018.pdf
PDF, Size: 31.69KB
Rewizja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC.pdf
PDF, Size: 1.33MB
SKŁAD FORUM KONSULTACYJNEGO 09.04.2018.pdf
PDF, Size: 116.83KB
Changes to FSC P&C and revision of NFSS_22 September 2017.pdf
PDF, Size: 1.06MB
Raport z konsultacji Projektu nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski
PDF, Size: 2.32MB
Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji Projektu nr 2 Krajowego Standardu
XLSX, Size: 300.12KB

Dla biznesu

Posiadacze certyfikatu

FSC-STD-40-004a_V2-1_PL - Klasyfikacja produktów.pdf
PDF, Size: 641.29KB
Używanie znaków FSC Forests For All Forever_wytyczne do FSC-STD-50-001 v2-0.pdf
PDF, Size: 1.11MB
FSC-STD-01-002 Słownik Pojęć FSC.pdf
PDF, Size: 622.52KB
FSC-STD-50-001 V2-0_PL - Wymagania dot.korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu.pdf
PDF, Size: 1.08MB
2022-01-17 Firmy certyfikujące w PL lista kontaktów.pdf
PDF, Size: 232.47KB
FSC-STD-40-004_v3-0_PL - Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu.pdf
PDF, Size: 1.23MB
FSC-STD-40-004_v3-1 PL - Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu- obowiązuje od 01.09.2021.pdf
PDF, Size: 1.05MB
FSC-STD-50-001 V2-1 PL.pdf
PDF, Size: 1.17MB
Krótki przewodnik po znakach towarowych FSC dla posiadaczy certyfikatu_01102021.pdf
PDF, Size: 2.97MB
Szablon samooceny dot. spełniania podstawowych wymogów FSC_prawa pracownicze_Polska_ v1-0 .docx
DOCX, Size: 98.18KB

Posiadacze licencji promocyjnej

Przewodnik po znakach towarowych FSC dla posiadaczy licencji promocyjnej_czerwiec 2020.pdf
PDF, Size: 5.31MB
Your Selections Download All

Przydatne linki i narzędzia FSC

  • Trademarkportal - Miejsce gdzie, jako posiadacz certyfikatu bądź licencji możesz wygenerować swoje etykiety lub panele promocyjne. W różnych rozdzielczościach, typach plików, językach. Możesz również ściągnąć same logotypy w dobrej jakości.
  • Marketing ToolkitMiejsce gdzie, jako posiadacz certyfikatu bądź licencji możesz poznać lepiej naszą markę, jak również zainspirować się akcjami komunikacyjnymi z całego świata. Znajdziesz tam wiele materiałów, które po lekkiej adaptacji możesz od razu stosować w swojej komunikacji! 
  • Baza certyfikatów i licencji - tutaj sprawdzisz czy dany dostawca ma ważny certyfikat lub czy ktoś jest uprawniony do stosowania naszych znaków.
  • Efekty certyfikacji - FSC Impact Dashboard pozwala użytkownikom zagłębić się w ponad 50 badaniach porównawczych dotyczących FSC. Za pomocą prostej grafiki użytkownicy mogą nawigować po kluczowych wskaźnikach i dowiedzieć się, czy istnieją istotne statystycznie różnice między lasami certyfikowanymi i niecertyfikowanymi.