Istnieje pięć kategorii materiałów nieakceptowanych, których nie można łączyć z materiałami z certyfikatem FSC:

  • Drewno pozyskane nielegalnie;
  • Drewno pozyskane z pogwałceniem/naruszeniem praw tradycyjnych i praw człowieka;
  • Drewno pozyskane z lasow, których szczególne walory ochronne (HCVF) są zagrożone przez działalność gospodarczą;
  • Drewno pozyskane z lasow będących przekształconymi plantacjami lub nieleśnymi użytkami leśnymi;
  • Drewno pozyskane z lasow, w ktorych sadzi się drzewa modyfikowane genetycznie.

Drewno Kontrolowane nie może być utożsamiane z drewnem certyfikowanym, które spełnia wszystkie wymogi Zasad i Kryteriów FSC. Drewno kontrolowane spełnia wymogi dwóch głównych standardów dla drewna kontrolowanego FSC: 

Oceny ryzyka związanego z drewnem kontrolowanym

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pozyskiwania materiałów z niedopuszczalnych źródeł, zgodnie z wymogami normy, organizacje posiadające lub ubiegające się o certyfikację łańcucha dostaw stosują oceny ryzyka. Jeśli obszar pozyskania nie jest objęty niskim ryzykiem, opracowywane są środki kontrolne w celu złagodzenia zidentyfikowanych zagrożeń, a jeśli ryzyka nie można złagodzić, źródło należy całkowicie wykluczyć.

FSC dokonało oceny ryzyka w 60 krajach. Są to scentralizowane krajowe oceny ryzyka (z ang. CNRA) lub krajowe oceny ryzyka (z ang. NRA). Wszystkie zatwierdzone oceny ryzyka FSC można znaleźć w centrum dokumentów FSC, a podsumowania wszystkich ocen ryzyka FSC można znaleźć na platformie  oceny ryzyka FSC

W Polsce obowiązuje obecnie Scentralizowana Krajowa Ocena Ryzyka dla Polski.