Rozporządzenie zobowiązuje operatorów (podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu drewno lub wyroby drewniane) do posługiwania się zestawem procedur i środków zwanych Systemem Zasad Należytej Staranności (DDS, Due Diligence System). Ma to na celu ograniczenie ryzyka wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej drewna lub drewnianych produktów pochodzących z nielegalnych źródeł. System Zasad Należytej Staranności składa się z trzech elementów: informacji, oceny ryzyka i minimalizacji ryzyka.

Rozporządzenie precyzuje jakie informacje są wymagane:

  • Nazwa pospolita gatunków drzew, a „w stosownych przypadkach” pełna nazwa naukowa,
  • Nazwa państwa, w którym drewno zostało pozyskane, a „w stosownych przypadkach” informacja o konkretnym regionie lub koncesji zbioru.
  • Ilość (masa lub objętości, liczba jednostek),
  • Nazwa i adres dostawcy dostarczającego drewno przedsiębiorcy,
  • Nazwa i adres przedsiębiorcy, któremu dostarczono drewno i produkty z drewna,
  • Dokumenty lub inne informacje potwierdzające, że pozyskane drewno i wyroby drewniane spełniają wymogi mającego zastosowanie ustawodawstwa.

Posiadanie certyfikatu FSC nie jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymogów EUTR. Jednak zgodnie z regulacją każdy „dobrowolny mechanizm kontroli łańcucha pochodzenia produktu” może być pomocny w Systemie Zasad Należytej Staranności.

FSC dołożyło wszelkich starań, aby wszystkie elementy certyfikacji FSC były zgodne z EUTR. W związku z tym podmioty postępujące zgodnie z należytą starannością mogą wykorzystywać certyfikację FSC jako kluczowy element oceny i ograniczania ryzyka. Aby wesprzeć posiadaczy certyfikatu przygotowaliśmy materiały zawierające wytyczne dotyczące EUTR.

Dodatkowe dokumenty w języku angielskim: