Badania rynku i postaw konsumentów

Czym kierują się konsumenci podczas zakupów produktów pochodzenia leśnego, jaką rolę podczas wyborów konsumenckich odgrywa niezależna certyfikacja, czy konsumenci ufają FSC, jakie kwestie budzą obecnie największy niepokój – na te i wiele innych pytań szukamy odpowiedzi zlecając profesjonalne badania rynku. Poniżej prezentujemy wyniki badań rynku przeprowadzonych na zlecenie FSC.

Research
FSC Badanie postaw konsumentów 2022
PDF, Size: 4.18MB

Raport z badania konsumenckiego wykonanego przez Ipsos w 2022 r. - świat i Polska

Niemal dwie trzecie polskich konsumentów woli kupować produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom oraz nie przyczyniają się do zmiany klimatu. Najlepiej rozpoznawalną marką wśród uwzględnionych w badaniu systemów certyfikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem okazał się symbol FSC. Został wskazany przez połowę respondentów z Polski podczas globalnego sondażu przeprowadzonego przez Ipsos.

FSC Badanie postaw konsumentów 2021_Polska i świat.pdf
PDF, Size: 9.78MB

Raport badania konsumenckiego GlobeScan - świat i Polska

Globalne badanie konsumenckie przeprowadzone dla FSC w 2021 r. wyrażnie wskazuje, że konsumenci (również w Polsce) podczas decyzji o zakupie produktów w coraz większym stopniu kierują się troską o zrównoważony rozwój.

Badanie wykonane przez GlobeScan dla Forest Stewardship Council (FSC) dowodzi, że konsumenci chcą podejmować decyzje zakupowe zorientowane na zrównoważony rozwój, zaś obecność oznaczeń świadczących o certyfikacji przez cieszące się zaufaniem, niezależne organizacje, takie jak FSC, odgrywa coraz ważniejszą rolę.

Budynek Impulso Verde

Badanie postaw związanych z budownictwem zrównoważonym

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania zrealizowanego na zlecenie FSC®. Dla ponad połowy ankietowanych drewno to także przyszłość budownictwa, a branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi.

Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone w Polsce w listopadzie 2023 roku przez SW Research i objęło reprezentatywną grupę 1003 respondentów.