Sprzedajesz lub stosujesz produkty ze znakiem FSC?

Do wykorzystywania naszych znaktów towarowych w komunikacji i do promocji niezbędne jest podpisanie promocyjnej umowy licencyjnej (z ang. Promotional Licence Agreement - PLA). Jeżeli więc:

 1. sprzedajecie ukończone produkty od certyfikowanych dostawców i chcielibyście je dodatkowo promować znakami FSC na swoich stronach lub materiałach marketingowych
 2. korzystacie z produktów FSC w swoich operacjach: stosujecie kartony certyfikowane w systemie FSC do pakowania produktów, certyfikowane koperty i papier do kontaktu z klientami itd.

...i chcielibyście ten fakt komunikować Klientom? PLA jest idealnym rozwiązaniem!   

Jak wygląda proces podpisania umowy?

Umowa PLA jest podpisywana na 5 lat z możliwością jej wypowiedzenia w dowolnym momencie. Dzięki niej uzyskujecie swój unikalny numer licencji, dostęp do znaków i narzędzi FSC, a przede wszystkim doradztwo w zakresie prawidłowego korzystania z naszych znaków towarowych. W ramach umowy będziecie mogli korzystać z naszych znaków, jednak każdy projekt użycia musi być wcześniej przez nas sprawdzony i zaakceptowany. 

Wysokość rocznych opłat licencyjnych uzależniona jest od:

 1. Liczby krajów i wersji językowych, które umowa obejmuje
 2. Liczby planowanych użyć naszych znaków w ciągu roku, a co za tym idzie naszej pracy w zakresie doradztwa komunikacyjnego
 3. Rocznego przychodu firmy

Mając te informacje proponujemy Państwu warunki współpracy. 

step
01

Kontakt z Nami

Na pierwszym etapie współpracy zapraszamy do kontaktu z nami. W trakcie krótkiej rozmowy sprawdzamy, czy firma kwalifikuje się do podpisania PLA, czy raczej powinna rozważyć poddanie się certyfikacji CoC

step
02

Wypełnienie formularza aplikacyjnego

Jeśli firma jest zdecydowana, że PLA to rozwiązanie odpowiednie dla niej, rozpoczyna się krótki proces formalnego podpisywania umowy. Potencjalny licencjobiorca musi przesłać nam:

 1. wypełniony formularz aplikacyjny, będący potwierdzeniem chęci zawarcia umowy. Formularz zawiera informacje o zakresie planowanych działań, liczbie krajów, specyfice firmy oraz szczegóły niezbędne do podpisania umowy takie jak osoby reprezentujące. 
 2. kopie 2-3 faktur od certyfikowanych dostawców, byśmy mogli zweryfikować fakt współpracy z nimi. Faktury te zawsze powinny zawierać:
  • Nazwę podmiotu
  • Nazwę produktu
  • Informację o oznaczeniu FSC na produkcie 
  • Numer certyfikatu dostawcy

Dane wrażliwe jak cena mogą zostać zamazane. 

step
03

Przygotowanie umowy

Weryfikujemy przesłane dokumenty i formularz. Jeśli wszystko się zgadza na podstawie formularza przygotowujemy wersję umowy do podpisania na bazie naszych standardowych, międzynarodowych wzorów. Nie ma możliwości zmiany poszczególnych zapisów umowy  

step
04

Podpisanie umowy

Podpisaną umowę w dwóch jednakowych egzemplarzach klient przesyła do Bonn, gdzie następuje podpisanie jej z naszej strony. Wtedy rejestrujemy umowę i nadajemy unikalny numer licencji. Od tego momentu będziecie mogli posługiwać się naszymi znakami towarowymi. 

step
05

Współpraca

Zaczynamy współpracę! Pierwszym krokiem współpracy jest szkolenie z korzystania z naszych znaków oferowane w ramach podpisanej umowy. Następnie następuje bieżąca współpraca, w której wysyłacie nam swoje projekty a my doradzamy, co można poprawić lub akceptujemy je w całości. 

Jak prawidłowo stosować nasze znaki?

Pełny panel promocyjnyStosowanie znaków towarowych FSC przez posiadaczy licencji promocyjnej zostało szczegółowo opisane w Przewodniku po znakach towarowych FSC dla posiadaczy licencji promocyjnej.

Najważniejsze informacje:

 1. Produkt musi być kompletny, ukończony i oznaczony etykietą produktową FSC, jeśli ma być promowany w ramach umowy
 2. Każde tzw. oświadczenie promocyjne (np. "80% opakowań sprzedawanych przez nas produktów jest certyfikowane w systemie FSC") musi być przez nas sprawdzone. Licencjobiorca jest zobligowany do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzających ten fakt. 
 3. Znaków FSC nie wolno zniekształcać ani stosować w sposób, który mógłby wprowadzać Klientów w błąd. 
 4. Licencjobiorcom nie wolno umieszczać znaków towarowych FSC na fakturach dla Klientów. 

Posiadacz licencji powinien zawsze użyć swój panel promocyjny minimum raz w danym materiale promocyjnym. 

 

Przewodnik po znakach towarowych FSC dla posiadaczy licencji promocyjnej_czerwiec 2020.pdf
PDF, Size: 5.31MB

Przewodnik po znakach dla posiadaczy licencji promocyjnej

Główny dokument opisujący, jakie warunki, jako licencjobiorca, należy spełnić, by stosować nasze znaki towarowe.