Kiedy drewno opuszcza las z certyfikatem FSC, zapewniamy, że certyfikowane firmy w całym łańcuchu dostaw spełniają nasze standardy, tak aby w przypadku produktów zawierających logo FSC mieć pewność, że zostały wykonane z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł. W ten sposób certyfikacja FSC pomaga podejmować etyczne i odpowiedzialne decyzje w lokalnym supermarkecie, w księgarni, w sklepie z meblami i w wielu innych miejscach. Nie określamy naszych standardów samodzielnie. Czerpiąc inspirację z natury staramy się budować sieć organizacji skupionych wokół naszej wspólnej misji: promowanie korzystnego przyrodniczo i społecznie oraz opłacalnego ekonomicznie gospodarowania zasobami leśnymi świata. Dzięki temu mamy możliwość konsultowania się z naszą globalną siecią ekologicznych, społecznych i ekonomicznych interesariuszy, aby zapewnić, że normy gospodarki leśnej odpowiadają wszystkim potrzebom, od ludności rdzennej do zagrożonych gatunków zwierząt, uwzględniając jednocześnie potrzeby ekonomiczne.

FSC jest członkiem ISEAL, globalnego stowarzyszenia systemów norm społecznych i środowiskowych

Management

Struktura i zarządzanie FSC

FSC jest organizacją członkowską. Wszyscy nasi członkowie są równi w rozwijaniu naszych standardów, zasad i procedur - pomagając wspólnie kształtować przyszłość gospodarki leśnej.

Istnieją dwa typy członków FSC: członkowie organizacyjni (np. zarządcy lasów, firmy z przemysłu drzewnego, organizacje pozarządowe i sprzedawcy detaliczni) i członkowie indywidualni (np. naukowcy, działacze społeczni).

Aby zostać członkiem, musisz zgłosić się do jednej z trzech izb FSC - ekologicznej, społecznej lub ekonomicznej (przeczytaj poniżej, jak zostać członkiem FSC). Dodatkowo, każda z trzech izb jest podzielona na: północną i południową, w zależności od tego, z której części świata pochodzą członkowie.

Jesteśmy organizacją demokratyczną, szukającą konsensusu, która ma zrównoważoną strukturę głosowania, aby zapewnić, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane. W przypadku chęci przyjęcia jakiejś zmiany, każda z trzech naszych izb posiada 33,3 procent głosów w każdym głosowaniu, niezależnie od kwestii której ono dotyczy. Ponadto waga głosów w podizbie północnej i południowej jest taka sama. Zapewnia to równowagę naszego systemu.

Członkostwo

Członkostwo w FSC

Dzięki naszemu modelowi zarządzania członkowie FSC mają realny wpływ na kształt gospodarki leśnej.

Jednakże członkostwo nie oferuje Ci jedynie miejsca przy stole decyzyjnym, ale też umożliwia stanie się częścią dynamicznej międzynarodowej grupy osób i organizacji. Oferuje możliwość budowania wpływowych kontaktów – osobiście lub przy pomocy mediów społecznościowych – a tym samym umacniania sieci partnerów. Jako organizacja łączymy m.in. przedsiębiorstwa prywatne, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, społeczności lokalne, a także instytucje edukacyjne. Wszystkich łączy pragnienie poprawy stanu lasów na świecie.

Jako członek FSC będziesz na bieżąco z wszelkimi nowościami dotyczącymi certyfikacji oraz leśnictwa, a także zyskasz dostęp do najnowszych informacji na temat globalnej branży leśnej.

Wszyscy członkowie FSC otrzymują zaproszenia do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym, które jest najwyższym organem decyzyjnym w strukturze FSC. Zwoływane co trzy lata, stanowi forum do zgłaszania wniosków i głosowania w ich sprawie, co ma fundamentalny wpływ na sposób funkcjonowania FSC. Na zgromadzeniach można również kandydować i głosować na kandydatów do Zarządu Dyrektorów.

Złóż wniosek o członkostwo

Wnioskowanie o członkostwo jest proste. Zdecyduj, czy wniosek składany jest indywidualnie, czy w imieniu organizacji. Następnie wypełnij wniosek o członkostwo online (w przypadku preferencji dotyczących przesłania wniosku pocztą, proszę pobrać formularz z naszej międzynarodowej strony), w którym prosimy o podanie następujących informacji:

 • dane kontaktowe Twoje/Twojej organizacji oraz cele
 • wybór izby - społecznej, ekonomicznej, lub ekologicznej (Nie jesteś pewien, do której powinieneś przystąpić? Sprawdź kryteria wyboru izby - załącznik Membership three chambers criteria.)
 • opis sposobu, w jaki Twoja działalność wspiera Zasady oraz Kryteria FSC.

Następnie załącz dokumenty dodatkowe do znalezienia na stronie polityki FSC-POL-01-004:

 • podpisany formularz deklaracji FSC-POL-01-004 (załącznik 2017 Self declaration form FSC-POL-01-004 ENG ORG)
 • dwa listy polecające od członków FSC (załącznik Sample letter of support EN). W razie potrzeby przejrzyj listę członków FSC.
 • statut lub akt założycielski organizacji
 • ostatni raport roczny
 • informacje finansowe publicznie dostępne
 • wykaz członków Zarządu wraz z podaniem afiliacji
 • informacje na temat działań w lasach (jeżeli dotyczy)
 • inne informacje przedstawiające cele organizacji (raporty, historia, broszury, newslettery).

Jeżeli jesteś organizacją typu non-profit, prosimy o dołączenie:

 • dowodu posiadania statusu organizacji non-profit
 • informacji dotyczących finansowania działalności

Jeżeli chcesz zostać członkiem izby ekonomicznej, prosimy o dołączenie:

 • informacji na temat działalności i relacji handlowych
 • informacji dotyczących grupy, do której należy Twoja organizacja, np. firma macierzysta lub oddział (jeżeli dotyczy).

Dokumenty można złożyć online, wysłać mailem (adres: membership@fsc.org) lub pocztą tradycyjną: 

Membership Unit
Forest Stewardship Council, A.C.
Calle Margarita Maza de Juárez 422
Colonia Centro
Oaxaca, Oax.
C.P. 68000
México