Badanie postaw konsumentów w Polsce i na świecie, GlobeScan 2021

Czym kierują się konsumenci podczas zakupów produktów pochodzenia leśnego, jaką rolę podczas wyborów konsumenckich odgrywa niezależna certyfikacja, czy konsumenci ufają FSC, jakie kwestie budzą obecnie największy niepokój – na te i wiele innych pytań szukamy odpowiedzi zlecając profesjonalne badania rynku. Poniżej prezentujemy wyniki najnowszych badań rynku przeprowadzonych na zlecenie FSC.

Research

W 2021 r. FSC zleciło firmie GlobeScan, globalnej firmie konsultingowej zajmującej się analizami i doradztwem, przeprowadzenie międzynarodowego badania konsumenckiego w celu zrozumienia postaw konsumentów wobec kwestii leśnych, sposobu, w jaki zrównoważony rozwój wpływa na decyzje zakupowe konsumentów oraz świadomości i postrzegania FSC. Badanie przeprowadzone na próbie 12 000 konsumentów w 15 różnych krajach (w tym w Polsce) pokazuje, że kwestie dotyczące środowiska stają się dla konsumentów ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a zrównoważony rozwój jako czynnik wpływający na wybory dokonywane przez konsumentów podczas zakupów obecnie dorównuje powszechnym czynnikom, jak cena czy marka. Badanie dowodzi również, że obecność oznaczeń świadczących o certyfikacji przez cieszące się zaufaniem, niezależne organizacje, takie jak FSC, odgrywa coraz większą rolę. Aż 88% konsumentów w Polsce deklaruje, że woli wybierać produkty, które nie wyrządzają szkody roślinom i zwierzętom a 85% oczekuje, że firmy zadbają, aby sprzedawane przez nie produkty pochodzenia leśnego nie przyczyniały się do wylesiania.

globescan

 

FSC Badanie postaw konsumentów 2021_Polska i świat.pdf
PDF, Rozmiar: 9.78MB

Raport badania konsumenckiego GlobeScan dla Świata i Polski

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, w którym znajdziecie Państwo wyniki badania rynku dotyczące:

  1. Zachowań i postaw konsumentów wobec kwestii związanych z leśnictwem
  2. Tego, jak zrównoważony rozwój wpływa na decyzje zakupowe konsumentów
  3. Poziomu zaufania konsumentów do FSC i jak to zaufanie przekłada się na odbiór produktu z oznaczeniem FSC