Wycofanie certyfikatów gospodarki leśnej wynika z decyzji Assurance Services International (ASI – globalna organizacja nadzorująca pracę jednostek certyfikujących) o zakończeniu działań kontrolnych w zakresie FSC w Rosji. Decyzja ASI wejdzie w życie 1 maja 2023 r. i zostanie poddana rewizji gdy warunki z powrotem pozwolą na prowadzenie działań kontrolnych.

Głównym powodem decyzji ASI, podjętej na podstawie oceny ryzyka, jest rosnące ryzyko dla integralności systemu w Rosji. Wynika ono z braku możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa osobom zaangażowanym w działania kontrolne. Ponadto istnieją ograniczenia w prowadzeniu działalności w tym kraju wynikające z ograniczonego dostępu i sankcji. Wraz z zakończeniem działalności nadzorczej ASI w Rosji, jednostki certyfikujące nie będą już akredytowane do prowadzenia audytów według standardów FSC w tym kraju.

Wycofanie wszystkich certyfikatów FSC w Rosji jest kolejnym krokiem po ubiegłorocznej decyzji Rady Dyrektorów FSC, która doprowadziła do zawieszenia certyfikatów umożliwiających handel materiałami i produktami certyfikowanymi FSC w Rosji i na Białorusi, a która została podjęta natychmiast po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Zawieszone wówczas certyfikaty również zostaną teraz wycofane - po 12 miesiącach zawieszenia, najpóźniej do 8 kwietnia 2023 roku.

FSC International głęboko żałuje, że nie może utrzymać certyfikacji gospodarki leśnej w Rosji i pozostaje skupione na utrzymaniu ochrony lasów o wysokich wartościach ochronnych (HCV – High Conservation Value) i nienaruszonych krajobrazach leśnych (Intact Forest Landscapes). Stan tych cennych lasów sprzed wojny będzie podstawą do oceny odpowiedzialnego zarządzania nimi w okresie wycofania certyfikacji. FSC nie zaakceptuje przekształcania lasów, zwłaszcza tych o wysokich wartościach ochronnych, które to wartości muszą pozostać nienaruszone.

Jeśli chodzi o inne dobrowolne systemy certyfikacji, które pojawiły się w Rosji, FSC nie udzieli poparcia takim inicjatywom. Jednakże FSC nie będzie stawać na drodze żadnej organizacji, która kieruje się swoją misją i skupia się na interesariuszach, a która stara się stosować równie rygorystyczne wymogi w celu utrzymania zrównoważonej gospodarki leśnej.

FSC zależy na zachowaniu wysokich standardów ochrony lasów w Rosji i będzie kontynuować dialog ze wszystkimi stronami, które podzielają ten cel. FSC ma nadzieję, że utrzymanie dialogu ułatwi w przyszłości przywrócenie certyfikacji w tym kraju.

FSC zdaje sobie sprawę, że przedłużający się kryzys wpływa na łańcuchy dostaw dla posiadaczy certyfikatów na całym świecie, dlatego prowadzi intensywne działania wraz z partnerami i członkami organizacji w celu wypełnienia tej luki.