Badanie mierzy poziom zadowolenia posiadaczy certyfikatów i licencji promocyjnej FSC, pyta ich o plany związane z dalszą certyfikacją oraz wskazuje obszary wymagające poprawy.

W tym roku w badaniu wzięło udział 8 975 posiadaczy certyfikatów FSC dla gospodarki leśnej (Forest Management – FM) i dla łańcucha dostaw (Chain of Custody – Coc) oraz 323 posiadaczy licencji promocyjnej (Promotional License Holders – PLH). Jest to największa liczba respondentów od momentu, kiedy zaczęliśmy przeprowadzać badania opinii.

Kluczowe wnioski:

Wzrost zadowolenia z FSC

Ogólne zadowolenie jest wyższe niż w poprzednich latach, a odsetek „bardzo zadowolonych” respondentów wzrósł ponad dwukrotnie. Ponad 75% posiadaczy certyfikatów FSC FM i CoC oraz 70% posiadaczy licencji promocyjnej jest „zadowolonych” lub „bardzo zadowolonych” z FSC.

Zadowolenie posiadaczy certyfikatu dla gospodarki leśnej (FM) w latach 2016-2022

Ponadto, odsetek „bardzo zadowolonych” wzrósł wyraźnie w 2022 roku, z 18 do 47% dla posiadaczy certyfikatów FM, z 22 do 52% dla posiadaczy certyfikatów CoC i z 18 do 38% dla posiadaczy licencji promocyjnej.

Zadowolenie posiadaczy certyfikatu lub licencji promocyjnej FSC

Największe korzyści

Dla posiadaczy certyfikatów gospodarki leśnej największą korzyścią certyfikatu FSC jest jego rola w ochronie lasów (49%). Z kolei dla posiadaczy certyfikatów łańcucha dostaw jest to zapobieganie wylesianiu i degradacji lasów (46%). Dla prawie 90% posiadaczy licencji promocyjnej główną korzyścią z FSC jest budowanie wizerunku marki i wiarygodności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja coraz ważniejsza

62% posiadaczy certyfikatu FM i 67% posiadaczy certyfikatu CoC uważa, że znaczenie certyfikacji FSC wzrośnie w najbliższych 2 latach, a odpowiednio 28 i 27% uważa, że się to znaczenie nie zmieni. W przypadku posiadaczy licencji promocyjnych aż 74% uważa, że znaczenie certyfikacji FSC wzrośnie, a 22% uważa, że pozostanie bez zmian.

Czy znaczenie certyfikacji FSC w twoim sektorze zmieni się w najbliższych 2 latach

Plany na przyszłość

85% posiadaczy certyfikatów FM i CoC planuje odnowienie certyfikatu. Jeśli chodzi o posiadaczy licencji promocyjnej to 78% planuje przedłużyć swoją umowę. Ponadto, wskaźnik Net Promoter Score, który mierzy jak bardzo respondenci skłonni polecić organizację, był pozytywny dla wszystkich badanych grup.

Czy planujesz odnowienie certyfikatu lub umowy licencyjnej FSC

Obszary do poprawy

Posiadacze certyfikatów wskazali, że główne obszary, które wymagają poprawy, to podniesienie świadomości zrównoważonej gospodarki leśnej wśród biznesu i konsumentów oraz obniżenie kosztów certyfikacji. Posiadaczom licencji promocyjnych również zależy na poprawie w zakresie promowania znaczenia zrównoważonej gospodarki leśnej, oprócz tego podkreślają też konieczność podnoszenia świadomości dotyczącej misji i działalności FSC.

FSC bardzo docenia przekazane informacje zwrotne – będą one pomocne w planowaniu dalszego rozwoju systemu FSC.

Zapoznaj się z pełną treścią raportu badania FSC Global Client Survey 2022 na naszej stronie.

Pliki do pobrania

FSC Global Market Survey Report 2022
PDF, Size: 19.80MB