Dodatkowym konsultacjom podlegają wybrane wskaźniki z Projektu nr 3 standardu:

  • 2.4.2.1., 2.4.2.2. z zasady 2 (Prawa pracowników i warunki zatrudnienia);
  • 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.3.7., 6.5.2., 6.5.4., 6.5.5., 6.7.1. z zasady 6 (Wartości przyrodnicze i wpływ na środowisko);
  • 10.5.3., 10.11.3. z zasady 10 (Wdrażanie działań gospodarczych).

Wybrane wskaźniki w poprzednich konsultacjach otrzymały najwięcej skrajnie odmiennych uwag, a uwzględnienie skali, intensywności i ryzyka w treści wskaźników stanowić może spore wyzwanie. Dla konsultowanych wskaźników Techniczna Grupa Robocza wraz z FSC przygotowała pytania pomocnicze. Po zapoznaniu się z nadesłanymi odpowiedziami Techniczna Grupa Robocza przygotuje ostateczną propozycję standardu do akceptacji przez Komitet ds. Polityk i Standardów FSC.

Aby wziąć udział w dodatkowych konsultacjach, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Oprócz zgłoszonych osób FSC zaprosi do udziału w konsultacjach zidentyfikowanych, kluczowych interesariuszy.

Do zgłaszania udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty.

Wszelkich informacji na temat dodatkowych konsultacji oraz procesu rewizji Standardu udziela:

dr inż. Marek RzońcaKoordynator prac Technicznej Grupy Roboczej, Koordynator FSC w Polsce ds. Leśnictwa (e-mail: m.rzonca@fsc.org, tel. +48 731 562 367)