Dobiega końca trwająca od 2018 r. rewizja Krajowego Standardu FSC w oparciu o Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe (IGI FSC-STD-60-004 V2-0 EN) oraz Zasady i Kryteria FSC (wersja 5-2) zgodnie z obowiązującą w FSC procedurą i z uwzględnieniem szerokich konsultacji publicznych.

Projekt Krajowego Standardu FSC złożony przez Grupę przeszedł pozytywnie proces wewnętrznej oceny przez FSC International i został w lutym br. przedłożony do akceptacji przez Komitet.

19 marca br. Komitet zaakceptował Krajowy Standard FSC z pewnymi warunkami, które Grupa ma za zadanie spełnić. Warunki dotyczą m.in. konieczności sprawdzenia elementów nienormatywnych Krajowego Standardu FSC (np. Uwagi, Komentarze) i ewentualnej ich modyfikacji pod kątem normatywnego znaczenia, bardziej klarownego wyjaśnienia zawartości Słownika Pojęć, modyfikacji lub lepszego uzasadnienia treści dla kilku wskaźników.

W najbliższym czasie Grupa zmodyfikuje Krajowy Standard FSC w oparciu o warunki postawione przez Komitet i końcowa, zaakceptowana wersja Krajowego Standardu FSC zostanie opublikowana. Następnie, po 3 miesiącach od publikacji, wejdzie on w życie i nastąpi trwający od 12 do 18 miesięcy okres przejściowy na jego wdrożenie.

Szczegółowe i aktualne informacje na temat rewizji Krajowego Standardu FSC znajdują się na dedykowanej stronie.