Techniczna Grupa Robocza powołana przez FSC składa się z przedstawicieli wszystkich trzech jednostek certyfikujących prowadzących w Polsce certyfikację FSC gospodarki leśnej. Są to: Bureau Veritas Polska, Preferred by Nature (NEPCon Polska) i SGS Polska. Prace TWG koordynować będzie dr inż. Marek Rzońca – koordynator FSC w Polsce ds. leśnictwa. Zadaniem TWG będzie dokończenie, trwających od 2018 r., prac nad rewizją krajowego standardu zgodnie z alternatywną procedurą rewizji – tzw. Przejściowym Standardem Krajowym (dalej: INS – Interim National Standard).

Przybliżony harmonogram prac Grupy TWG

  1. Kwiecień – Czerwiec 2022: Przygotowanie projektu krajowego standardu (ostatni konsultowany projekt [Projekt nr 2] Krajowego Standardu zostanie wykorzystany jako początkowy projekt procesu INS. Grupa TWG zapozna się ze wszystkimi wcześniejszymi materiałami m.in. uwagami z konsultacji Projektu nr 2, oraz z wynikami testów terenowych, które miały miejsce w 2021 r. w Lasach Państwowych oraz LZD Siemianice);
  2. Lipiec 2022: Konsultacje publiczne projektu krajowego standardu uzgodnionego przez TWG;
  3. Wrzesień – Listopad 2022: Przygotowanie końcowego projektu krajowego standardu
  4. Grudzień 2022: Przesłanie końcowego projektu krajowego standardu do FSC International;
  5. Pierwszy kwartał 2023: Odpowiedź Grupy TWG na ew. pytania i uwagi od FSC International 6) ok połowy 2023 r.: zatwierdzenie standardu przez Komitet ds. Standardów i Polityk FSC International.

Prace Grupy TWG nad standardem wymagają odpowiedniego czasu, uwzględniają bowiem zarówno zaangażowanie zainteresowanych stron (na drodze konsultacji publicznych), jak i weryfikację standardu ze strony FSC (jako własciciela standardu) pod kątem spełniania podstawowych wytycznych FSC – podkreśla Marek Rzońca. Po wejściu w życie zatwierdzonego Standardu dla Polski nastąpi 12 miesięczny okres przejściowy, by dać wszystkim (posiadaczom certyfikatu, jednostkom certyfikującym) czas na wdrożenie stosownych zmian. Zarządcy lasów, aby utrzymać certyfikację, będą musieli przystąpić w tym czasie do audytów zgodnie z nowym Standardem. Nowy krajowy standard w pełni zacznie obowiązywać nie wcześniej niż w 2024 roku.

Do czasu wejścia w życie nowej wersji Standardu, wciąż niezmiennie obowiązuje standard z 2013 r., w oparciu o który certyfikowane są lasy w Polsce (obecnie ok. 70% lasów w kraju).

Więcej informacji o procesie rewizji standardu, w tym m.in. treść projektu nr 2 i raporty z dotychczasowych konsultacji na naszych stronach poświęconych rewizji.

Wszelkich informacji udziela Marek Rzońca – Koordynator FSC w Polsce ds. Leśnictwa

Informacja prasowa FSC z 21 kwietnia 2022 r..pdf
PDF, Rozmiar: 493.06KB