23 sierpnia 2023 roku odbyło się webinarium poświęcone rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Spotkanie poprowadzili krajowi reprezentanci FSC: Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce, dr inż. Marek Rzońca, koordynator ds. leśnictwa oraz Michał Kotarski, ekspert ds. komunikacji. W webinarium uczestniczyło ponad 70 osób, w tym przedstawiciele zarządców lasów, przemysłu drzewnego, pracowników leśnych, a także organizacji pozarządowych, mediów i firm certyfikujących.

Podczas spotkania poruszone zostały liczne tematy związane z rewidowanym obecnie krajowym standardem FSC dla Polski. Wyjaśniono przyczyny rewizji standardów międzynarodowych i krajowych, które zależą od wielu zmieniających czynników na świecie, w tym klimatycznych, ekonomicznych, społecznych i innych. Przybliżono też proces powstawania nowego standardu dla Polski, w tym najczęstsze uwagi interesariuszy z branży drzewnej, zarządców lasów, pracowników leśnych i organizacji pozarządowych.

W celu wyjaśnienia  treści wskaźników, do których zgłoszono najwięcej komentarzy podczas konsultacji publicznych, omówione zostały zapisy obowiązującego obecnie standardu z 2013 roku oraz zmiany wpisane do ostatniego (czwartego) projektu rewidowanego standardu. Szczegółowo omówione zostały wskaźniki: 5.2.2. – dotyczący poziomu pozyskania drewna, 6.3.2. – dotyczący wielkości rębni i nawrotu cięć, 6.3.7. – dotyczący starodrzewów, 6.5.2. i 6.5.3. – dotyczące drzewostanów referencyjnych, 6.5.4. – dotyczący sieci obszarów ochronnych oraz 10.5.3. – dotyczący użytkowania siedlisk podmokłych.

Podczas spotkania zaprezentowano ponadto obecny stan certyfikacji w Polsce i kroki podjęte przez FSC w celu wypracowania porozumienia z Lasami Państwowymi – największym zarządcą lasów w Polsce. Uczestnicy spotkania otrzymali informacje o malejącej powierzchni certyfikowanej w Polsce oraz na temat statusu certyfikacji w poszczególnych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych. Podkreślono znaczenie partnerstwa Lasów Państwowych w okresie minionych 25 lat oraz dalszą otwartość FSC na rozmowy.

>> Prezentacja z webinaru 23 sierpnia 2023 r.

>> Q&A - odpowiedzi na pytania zadane podczas webinaru

Wszystkie informacje na temat rewizji standardu, a także prezentację z webinaru i dokument Q&A można również znaleźć na specjalnej podstronie.