Ukraine

Forest Stewardship Council (FSC) będzie wymagać zawieszenia certyfikatów na obszarach Ukrainy objętych konfliktem zbrojnym. Jednocześnie FSC umożliwi usprawnienie procesów audytu certyfikatów na obszarach nieobjętych konfliktem.

Ukraine

Ze względu na powiązania sektora leśnego w Rosji ze zbrojną inwazją w Ukrainie, żaden materiał certyfikowany FSC ani Drewno Kontrolowane z tego kraju nie jest dopuszczony do obrotu. Z kolei na Białorusi wszystkie certyfikaty zostały wycofane przez jednostki certyfikujące.

Najnowsze wiadomości