FSC International ma przyjemność ogłosić zakończenie prac nad procedurą dotyczącą oceny równoważności pomiędzy podstawowymi wymogami FSC dotyczącymi praw pracowniczych i inicjatywami, takimi jak dobrowolne standardy zrównoważonego rozwoju, krajowe i regionalne mechanizmy regulacyjne, praktyki korporacyjne, wewnętrzne polityki zamówień i programy zrównoważonego rozwoju. Zatwierdzone równoważne inicjatywy będą mogły być wykorzystywane przez posiadaczy certyfikatów do wykazania zgodności z klauzulą ​​1.11 Standardu FSC-STD-40-004 v3-1 Certyfikacja Łańcucha Pochodzenia Produktu.

Chcielibyśmy zidentyfikować potencjalne inicjatywy, które można uznać za równoważne. Dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania inicjatyw, które ich zdaniem są równoważne z podstawowymi wymogami FSC dotyczącymi praw pracowniczych. FSC dokona przeglądu zgłoszonych schematów za pomocą procedury i wyciągnie wnioski. Jeśli okaże się, że schemat jest równoważny, informacje te zostaną udostępnione i będą mogły być wykorzystane podczas audytu do usprawnienia oceny podstawowych wymagań FSC dotyczących praw pracowniczych.

Aby złożyć wniosek o ocenę równoważności, prosimy wypełnić ten formularz i wysłanie go na adres chainofcustody@fsc.org do 20 maja 2022 r.