Certyfikacja Forest Stewardship Council (FSC) od ponad 25 lat jest istotnym elementem zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce. Do niedawna około dwie trzecie całkowitej powierzchni leśnej w kraju równej 9,2 mln ha było certyfikowane w systemie FSC. Lasy z certyfikatem FSC są zarządzane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP) oraz dwa Leśne Zakłady Doświadczalne podlegające Uniwersytetowi w Poznaniu.

Pomimo dialogu pomiędzy FSC International a Lasami Państwowymi, rozpoczętego w listopadzie 2022 roku, sześć regionalnych dyrekcji, obejmujących łącznie obszar około 2 milionów hektarów, zdecydowało się na zaprzestanie certyfikacji FSC:

  • RDLP w Gdańsku (powierzchnia certyfikowana FSC: 303 938 ha) – certyfikat wygasł,
  • RDLP w Toruniu (powierzchnia certyfikowana FSC: 456 447 ha) – certyfikat wygasł,
  • RDLP w Poznaniu (powierzchnia certyfikowana FSC: 419 535 ha) – certyfikat wygasł,
  • RDLP w Warszawie (powierzchnia certyfikowana FSC: 194 960 ha) – certyfikat wygasł,
  • RDLP w Radomiu (powierzchnia certyfikowana FSC: 325 074 ha) – certyfikat wygasł,
  • RDLP w Pile (powierzchnia certyfikowana FSC: 362 770 ha) – umowa licencyjna ważna do 31 maja 2023 r.

Współpraca pomiędzy FSC i polskimi leśnikami umożliwiła wielu rodzimym firmom zwiększenie zasięgu rynkowego poprzez eksport produktów certyfikowanych w systemie FSC do klientów na całym świecie. Dziś polskie firmy należą do światowych liderów produkcji mebli, drzwi, okien, paneli i innych produktów drewnopochodnych. Obecnie w Polsce jest około 2,5 tys. certyfikatów FSC łańcucha dostaw (FSC CoC), co czyni nasz kraj jednym z czołowych rynków na świecie pod tym względem.

Sukces FSC w Polsce wynika z silnego zaangażowania różnych podmiotów: Lasów Państwowych, przemysłu drzewnego i papierniczego oraz organizacji pozarządowych. FSC zależy na dobrej współpracy z Lasami Państwowymi i kontynuowaniu dialogu w celu rozwiązania kwestii podniesionych przez tę instytucję.

Zamierzamy wzmacniać nasze zaangażowanie i obecność w Polsce, aby budować solidne podstawy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej teraz i w dłuższej perspektywie – deklaruje Kim Carstensen, dyrektor generalny FSC International i dodaje – Będziemy nadal promować zrównoważone praktyki w całym kraju, w zgodzie z naszymi wartościami i chroniąc globalną wiarygodność FSC.

FSC dostrzega znaczące skutki zmniejszenia podaży certyfikowanego surowca w Polsce, zwłaszcza w połączeniu z istniejącymi już niedoborami wynikającymi z wojny w Ukrainie. Organizacja aktywnie współpracuje ze swoimi partnerami i członkami nad strategicznymi rozwiązaniami, które pozwolą wypełnić lukę w dostawach.

>> Angielska wersja oświadczenia jest dostępna na www.fsc.org