Las Polski - Kwiecień 2022

Autor, Pan Marek Bodył, jest redaktorem naczelnym magazynu „Drwal” oraz członkiem Izby Społecznej Grupy Opracowującej Standard (Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC dla Polski).

Redakcja Las Polski zamieściła niedawno wywiad Pana Marka Bodyła zatytułowany Korzyść gospodarcza i wizerunkowa z Dyrektorem Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie Wiesławem Krzewiną o korzyściach płynących z certyfikacji FSC.

Przypomnijmy, że LZD w Murowanej Goślinie niedawno pomyślnie przeszło audyt i uzyskało certyfikat FSC o czym można przeczytać tu.

Zachęcamy do lektury