Co jest poddawane konsultacjom?

1. FSC Regulatory Module

Kluczową częścią aktualizacji wymogów FSC jest opracowanie FSC Regulatory Module. Jest to dodatkowy, opcjonalny standard, który będzie można stosować jako dodatek do bieżących wymagań certyfikacyjnych FSC w zakresie gospodarki leśnej, kontroli pochodzenia i drewna kontrolowanego w celu wsparcia wykazania zgodności z EUDR.

FSC Regulatory Module określa ramy i wymagania dotyczące:

  • wprowadzenia systemu należytej staranności w celu wsparcia zgodności z wymogami EUDR, w tym gromadzenia informacji, oceny ryzyka i ograniczania ryzyka,
  • gromadzenia i przekazywania dokładnych informacji na temat pochodzenia produktów (geolokalizacja i data produkcji), oraz
  • dodatkowego zapewnienia, że zgodnie z wymogami EUDR do łańcucha dostaw trafiają wyłącznie materiały niepowodujące wylesiania.

Dowiedz się, w jaki sposób FSC Regulatory Module może cię dotyczyć

Aby zrozumieć dodatkowe wymagania w ramach FSC Regulatory Module, zapoznaj się z pakietem informacyjnym oraz skorzystaj z naszej interaktywnej strony aby dowiedzieć się, w jaki sposób może on dotyczyć twojej działalności.

 

2. Ogólnosystemowe zmiany proponowane w formie Not Doradczych FSC (tzw. FSC Advice Notes)

Produkty pochodzenia leśnego pozyskane z lasów certyfikowanych w systemie FSC zasadniczo spełniają lub przewyższają wymogi EUDR dotyczące produktów niepowodujących wylesiania. W szczególności, system FSC przewyższa wymogi EUDR poprzez wyraźny zakaz przekształcania gruntów leśnych w jakiekolwiek nieleśne użytkowanie (wykraczając tym samym poza wymogi  EUDR dotyczące zakazu przekształcania lasu do celów użytkowania rolniczego). System FSC zawiera ponadto  bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące problemu degradacji lasów.

Większość proponowanych zmian w systemie FSC (opracowanych w celu wsparcia zgodności z EUDR) jest dla posiadaczy certyfikatu dobrowolna. Jednak część z tych propozycji wprowadzi zmiany ogólnosystemowe, w celu dalszego wzmocnienia systemu FSC jako wolnego od wylesiania. Zmiany te zostały zaproponowane w formie not doradczych (FSC Advice Notes) i są dostępne do publicznych konsultacji.

Dowiedz się więcej.

 

3. Należyta staranność: Nowe podejście FSC do ocen ryzyka

Nasze nowe podejście do opracowywania ocen ryzyka jest częścią konsultacji publicznych. Nowa generacja Ocen Ryzyka FSC (FSC Risk Assessments) będzie dostępna dla certyfikacji gospodarki leśnej, łańcucha dostaw i drewna kontrolowanego, zarówno dla firm certyfikowanych, jak i niecertyfikowanych. Oceny ryzyka obejmą wszystkie wymogi EUDR, zapewniając jedną, znormalizowaną ocenę ryzyka dla każdego kraju. Oceny ryzyka staną się nieocenionym narzędziem dla firm do skutecznej oceny i ograniczania ryzyka.

Dowiedz się więcej.

Podsumowanie wszystkich nadchodzących webinarów dotyczących zmian normatywnych FSC w celu wsparcia zgodności z EUDR:

Rejestracja na webinaria, podczas których można dowiedzieć się więcej o proponowanych zmianach, jest już otwarta. Webinaria będą prowadzone po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym na język hiszpański i francuski.

Linki do rejestracji można znaleźć poniżej:

  • Webinar na temat FSC Regulatory Module, zmian ogólnosystemowych i Ocen Ryzyka FSC
  • Webinar na temat FSC Regulatory Module i zmian ogólnosystemowych
  • Webinar na temat Ocen Ryzyka FSC

Więcej o kompleksowym pakiecie rozwiązań FSC EUDR ALIGNED

Oprócz nadchodzących zmian normatywnych, dostosowanie systemu FSC do EUDR będzie wspierane przez rozwiązania, nad którymi obecnie pracujemy, aby ulepszyć cały system w kierunku cyfryzacji oraz lepszego zarządzania danymi i dostępu do nich, takie jak FSC Blockchain. Wszystkie te rozwiązania (normatywne i cyfrowe) łączą się, tworząc kompleksowy pakiet o nazwie FSC EUDR Aligned.

Infografika FSC EUDR Aligned

Dowiedz się więcej o FSC i EUDR na stronie internetowej FSC Polska, stronie FSC International lub z dokumentu z często zadawanymi pytaniami.

Postęp prac nad FSC Regulatory Module możesz śledzić na stronie procesu.