Zawieszenie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą akredytacji ASI: ASI-PRO-20-101-V5.1, punkt 21.4, tabela 1, pozycja 8.

W okresie zawieszenia trwającego maksymalnie sześć miesięcy, jednostka certyfikująca nie może przeprowadzać nowych certyfikacji lub rozszerzać ich zakresu, nie może również podpisywać nowych umów o certyfikację. Jednakże, przez cały okres zawieszenia jednostka certyfikująca może nadal prowadzić audyty nadzoru (okresowe) i audyty recertyfikacyjne dla swoich aktualnych klientów.

Więcej informacji na temat wpływu zawieszenia na jednostki certyfikujące i posiadaczy certyfikatów można znaleźć na stronie ASI.