W ciągu ponad dwóch dekad reprezentowania FSC w kraju, FSC Rosja odniosła ogromny sukces w podnoszeniu certyfikacji FSC, promowaniu odpowiedzialnej gospodarki leśnej i tworzeniu platformy dialogu między podmiotami zainteresowanymi lasami Rosji.

Zarząd FSC Rosja poinformował FSC International, że decyzja o zakończeniu stosunku umownego jest środkiem ostrożności, który zostanie zrewidowany w zależności od tego jak ewoluować będzie środowisko operacyjne w Rosji.

FSC International wie, że prace nad promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej w Rosji będą kontynuowane dzięki naszym bliskim partnerom i sojusznikom leśnym, dzięki którym FSC odniosło sukces w Rosji, zapewniając odpowiedzialne zarządzanie i ochronę rozległych obszarów cennych lasów. Ufamy, że posiadacze certyfikatów będą nadal utrzymywać swoje certyfikaty FSC dla gospodarki leśnej (FSC FM). Kanały komunikacji pozostają otwarte dla interesariuszy w Rosji, którzy mogą zwracać się do FSC International w przypadku jakichkolwiek pytań.

FSC International i szersza społeczność FSC w równym stopniu oczekuje dalszego zaangażowania swoich rosyjskich członków międzynarodowych poprzez portal członkowski jak i różne inne działania organizowane dla członków FSC International. W ciągu ostatnich 20 lat FSC pomogło zachować 61 milionów hektarów dobrze zarządzanych lasów, w tym 3,5 miliona hektarów lasów o szczególnej wartości ochronnej (HCVF) w Rosji, które obejmują nienaruszone krajobrazy leśne (tzw. IFL). Te ostatnie duże obszary pierwotnych ekosystemów w Eurazji są niezwykle ważne dla łagodzenia zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej – powiedział Dyrektor Generalny FSC, Kim Carstensen. Pozostajemy zaangażowani w naszą misję zachowania żywotności i odporności tych lasów na przyszłość i mamy nadzieję kontynuować naszą współpracę z FSC Rosja, gdy tylko stanie się to możliwe.

FSC zostało również poinformowane o propozycji nowego dobrowolnego rosyjskiego systemu certyfikacji zwanego „Forest Standard”. FSC nie jest zaangażowane w tę inicjatywę i nie popiera ustanowienia alternatywnego systemu certyfikacji po decyzji FSC International o zawieszeniu handlu certyfikowanymi produktami drzewnymi z Rosji.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie FSC International poświęconej stanowisku FSC w sprawie wojny Rosji na Ukrainie.  oraz na naszej polskojęzycznej stronie poświeconej temu zagadnieniu.

Wszelkie pytania związane z pracą FSC w Rosji prosimy kierować na adres email: enquiriesRU@fsc.org