W dniu 1 października 2021 r. FSC opublikowało zaktualizowany standard dotyczący znaków towarowychFSC-STD-50-001 (V2-1) Wymagania dotyczące korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatów, zawierający zmiany w tekście etykiety produktowej MIESZANY (MIX) i oświadczeniach dotyczących drewna kontrolowanego. Standard w wersji 2-1 wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. 

Okres przejściowy wynosi 2,5 roku: od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. W tym okresie posiadacze certyfikatu FSC mogą zdecydować się na stosowanie wymogów zmienionej wersji (V2-1) lub nadal używać poprzedniej wersji standardu (V2-0). 

Strategia dot. produktów FSC MIX i Drewna Kontrolowanego (Strategy for FSC Mix Products and Controlled Wood) opublikowana w kwietniu 2019 r. wzywała do (i) zmiany tekstu etykiety FSC MIX w celu wzmocnienia prawdy w etykietowaniu oraz (ii) wprowadzenia stałych oświadczeń dotyczących drewna kontrolowanego w celu lepszego zrozumienia drewna kontrolowanego.  

W listopadzie 2019 r. utworzono techniczną grupę roboczą, a następnie przeprowadzono konsultacje społeczne. Przeczytaj więcej o tym procesie na stronie internetowej FSC

Grupa robocza zaproponowała zmieniony tekst etykiety FSC MIX, a także stałe oświadczenia dotyczące drewna kontrolowanego. W czerwcu 2020 r. Rada Dyrektorów FSC zatwierdziła propozycje grupy roboczej. Wersja 2-1 zawiera obie te zmiany. 

„Wspieranie odpowiedzialnego leśnictwa”: nowy tekst etykiety MIX   

Pierwsza ważna zmiana FSC-STD-50-001 V2-1 wynika z Działania 4.1  Strategii dot. produktów FSC Mix i Drewna Kontrolowanego:  Zmień sformułowanie tekstu na etykiecie FSC Mix tak, aby wzmacniał prawdę w etykietowaniu .   

Nowy tekst etykiety FSC MIX zatwierdzony przez Radę Dyrektorów FSC to „ Wspieranie odpowiedzialnego leśnictwa”.   

New MIX label no product type

 

Nowa etykieta produktowa FSC MIX będzie dostępna w Portalu Znaków Towarowych FSC od 1 stycznia 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. posiadacze certyfikatu mogą używać zarówno obecnej, jak i nowej etykiety MIX. Od 1 lipca 2024 r. dostępna będzie tylko nowa etykieta MIX.   

Komunikacja dot. drewna kontrolowanego 

Druga zmiana jaką wprowadza FSC -STD-50-001 V2-1 wynika z Działania 4.2  Strategii dot. produktów FSC Mix i Drewna Kontrolowanego: Pozwolić organizacjom z certyfikatem FSC komunikować temat drewna kontrolowanego zgodnie z celami tej strategii. Jeśli zdecydują się to zrobić, są zobowiązane użyć  ustandaryzowanych oświadczeń i instrukcji, które zostaną opracowane przez FSC .   

Stałe oświadczenia dotyczące drewna kontrolowanego zatwierdzone przez Radę Dyrektorów są następujące:    

  • Drewno kontrolowane FSC® zmniejsza ryzyko produktów leśnych pochodzących z nieakceptowanych źródeł (fsc.org/en/cw). 
  • Drewno kontrolowane FSC® zmniejsza ryzyko produktów leśnych pochodzących z nieakceptowanych źródeł. Wymogi dotyczące drewna kontrolowanego FSC zabraniają i mają na celu uniknięcie: drewna pozyskiwanego nielegalnie, drewna pozyskiwanego z naruszeniem praw tradycyjnych i praw człowieka, drewna z lasów o zagrożonych szczególnych wartościach ochronnych, drewna z lasów z drzewami genetycznie zmodyfikowanymi oraz drewna z lasów przekształconych na plantacje lub użytki nieleśne. Więcej informacji na temat drewna kontrolowanego FSC można znaleźć na stronie fsc.org/en/cw

Link do oryginalnej wersji standardu FSC-STD-50-001 V2-1 (wersja angielska – nadrzędna): https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/225  

 

Polska wersja tłumaczenia

FSC-STD-50-001 V2-0_V2-1 PL.pdf
PDF, Rozmiar: 1.17MB
Krótki przewodnik po znakach towarowych FSC dla posiadaczy certyfikatu_01102021.pdf
PDF, Rozmiar: 2.97MB