Po zarejestrowaniu się będziesz otrzymywać aktualne informacje o kluczowych etapach procesu, w tym o możliwości udziału w konsultacjach. Rejestracja nie zobowiązuje do udziału w konsultacjach.

FSC prowadzi rewizję standardów FSC-STD-40-004 Certyfikacja Łańcucha Pochodzenia Produktu oraz FSC-STD-20-011 Ocena Łańcucha Pochodzenia Produktu.

Certyfikacja Łańcucha Pochodzenia Produktu (Chain of Custody – CoC) jest podstawowym standardem, który określa wymagania mające zastosowanie do wszystkich organizacji, które posiadają certyfikat CoC lub ubiegają się o niego w odniesieniu do pozyskiwania, przetwarzania, etykietowania i sprzedaży produktów leśnych jako certyfikowanych przez FSC.

Standard zostanie zrewidowany wraz ze Standardem Oceny Łańcucha Pochodzenia Produktu (Chain of Custody Evaluations Standard), który określa wymagania dla akredytowanych przez FSC jednostek certyfikujących w zakresie audytowania posiadaczy certyfikatów CoC pod kątem obowiązujących wymogów FSC. Aby dowiedzieć się więcej na temat  rewizji, prosimy o wejście na stronę poświęconą temu procesowi.

Proces rewizji będzie prowadzony równolegle z rewizją standardu FSC-STD-40-007 (Pozyskiwanie materiałów z odzysku do wykorzystania w Grupach Produktów FSC lub Projektach Certyfikowanych FSC) oraz FSC-STD-40-003 (Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu w wielu lokalizacjach (i powiązane procedury)). FSC zbada możliwość połączenia tych dokumentów, ułatwiając ich stosowanie posiadaczom certyfikatów.

Warsztaty

W ramach fazy koncepcyjnej procesu rewizji, FSC pragnie zaprosić Państwa na nadchodzące warsztaty związane z procesem rewizji Standardu CoC.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony. Aby dołączyć, prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą poniższych linków: