Derogacja została wydana, aby dać stronom (FSC International i Lasom Państwowym) dodatkowy czas na dyskusję i wyjaśnienie wszelkich kwestii w sprawie umowy licencyjnej – FSC jest otwarte na dalsze rozmowy.

Przypominamy, że derogacja w okresie jej ważności (od 30.11.2022 do 31.08.2024) umożliwia jednostkom certyfikującym wznowienie certyfikacji w przypadku, gdy posiadacze certyfikatów gospodarki leśnej, będący jednostkami organizacyjnymi PGL LP, nie podpisali najnowszej wersji „Umowy licencyjnej na System Certyfikacji FSC”, ale wciąż posiadają ważną umowę licencyjną.

Uwaga: Przypominamy, że pozostałe wymogi pkt. 1.4.1 standardu FSC-STD-20-001 pozostają bez zmian, a więc jednostka certyfikująca może udzielić wznowienia certyfikacji tylko wtedy, gdy jej klient podpisał umowę certyfikacyjną z jednostką certyfikującą i spełnia wymagania wszystkich mających zastosowanie dokumentów normatywnych FSC (tj. pozytywnie przeszedł ocenę zgodności podczas audytu wznawiającego).

FSC-DER-2022-15_amended_Poland_TLA_extension.pdf
PDF, Rozmiar: 106.93KB
FSC-DER-2022-15_amended_Poland_TLA_extension_EN-PL.pdf
PDF, Rozmiar: 119.71KB