W związku z trwającymi rozmowami pomiędzy FSC International i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) dotyczącymi m.in. niektórych wymogów zawartych w najnowszej wersjiUmowy licencyjnej na System Certyfikacji FSC”, w dniu 16.11.2022 FSC wydało derogację, przyznając tym samym stronom dodatkowy czas na dyskusję i wyjaśnienie wszelkich kwestii. FSC International podtrzymuje swoją otwartość na rozmowy z Lasami Państwowymi i ustalenie dalszych warunków współpracy, która nieprzerwanie trwa już ponad 25 lat.

Derogacja w okresie jej ważności (od 30.11.2022 do 31.05.2023) umożliwi jednostkom certyfikującym wznowienie certyfikacji w przypadku, gdy posiadacze certyfikatów gospodarki leśnej, będący jednostkami organizacyjnymi PGL LP, nie podpisali najnowszej wersji „Umowy licencyjnej na System Certyfikacji FSC”, ale wciąż posiadają ważną umowę licencyjną.

Uwaga: Przypominamy, że pozostałe wymogi pkt. 1.4.1 standardu FSC-STD-20-001  pozostają bez zmian, a więc jednostka certyfikująca może udzielić wznowienia certyfikacji tylko wtedy, gdy jej klient podpisał umowę certyfikacyjną z jednostką certyfikującą i spełnia wymagania wszystkich mających zastosowanie dokumentów normatywnych FSC ( tj. pozytywnie przeszedł ocenę zgodności podczas audytu wznawiającego).

FSC-DER-2022-15 Poland_TLA.pdf
PDF, Rozmiar: 98.18KB
FSC-DER-2022-15 Poland TLA_PL.pdf
PDF, Rozmiar: 381.71KB