Zakres dochodzenia obejmuje:

  • Zakres geograficzny: Chiny i kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Gruzja, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina).
  • Rodzaj produktu: sklejka
  • Gatunek: brzoza (Betula)

Firmy posiadające certyfikat FSC objęte zakresem dochodzenia są zobowiązane do przekazania do 15 czerwca br. swoim jednostkom certyfikującym danych transakcyjnych za 2023 r., które zawierają oświadczenie FSC. Proces weryfikacji obejmuje ponad 700 posiadaczy certyfikatów.

Do lutego 2022 r. znaczne ilości certyfikowanego drewna brzozowego pochodziły z rosyjskich lasów. Wraz z wycofaniem się FSC z Rosji, posiadacze certyfikatów łańcucha dostaw musieli znaleźć inne źródła certyfikowanego drewna. Dzięki procesowi weryfikacji transakcji FSC i ASI spodziewają się zidentyfikować źródła certyfikowanego drewna brzozowego, które charakteryzują się wysokim ryzykiem. Jeśli zidentyfikowane zostaną potencjalne niezgodności co do ilości  i fałszywe oświadczenia, zostaną one poddane dalszemu śledztwu.

Proces weryfikacji transakcji dotyczący sklejki z drewna brzozowego w Chinach i Europie środkowo-wschodniej oraz proces weryfikacji transakcji, który został uruchomiony przez ASI w 2023 r., będą się wzajemnie uzupełniać, mimo że nowe dochodzenie ma znacznie szerszy zakres geograficzny. W przypadku aktualnie rozpoczętego procesu FSC i ASI badają możliwość wykorzystania do weryfikacji transakcji dwóch narzędzi technologicznych:

  • FSC Blockchain: Narzędzie to umożliwi FSC śledzenie transakcji dokonywanych przez posiadaczy certyfikatów, identyfikując w ten sposób przypadki potencjalnych niezgodności ilościowych i fałszywych oświadczeń.
  • Technologia identyfikacji drewna (ID): Narzędzie to umożliwi FSC określenie gatunków i porównanie próbek drewna uzyskanych od posiadaczy certyfikatów objętych dochodzeniem z biblioteką próbek referencyjnych zarządzaną przez World Forest ID.

W 2022 r. FSC przeprowadziło testy pilotażowe poprzedniej wersji narzędzia FSC Blockchain w Chinach i Ukrainie. Wnioski z testów pilotażowych umożliwiły FSC opracowanie jeszcze bardziej efektywnego narzędzia, które może być wykorzystywane do różnych celów, takich jak wzmocnienie integralności certyfikowanych łańcuchów dostaw i wsparcie dla firm  w zapewnieniuzgodności z nowymi wymogami rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie wylesiania (EUDR). W lutym 2024 r. rozpoczęto testy beta narzędzia FSC Blockchain z organizacjami, które zgłosiły się do testów. FSC planuje uruchomić FSC Blockchain dla wszystkich posiadaczy certyfikatów (jako opcjonalne narzędzie) do połowy 2024 roku.