ZGROMADZENIE OGÓLNE FSC
Vancouver, Kanada, 8-13 października 2017

W dniach 8-13 października 2017 r. w Vancouver w Kanadzie odbędzie się VIII Zgromadzenie Ogólne FSC.

Zgromadzenie Ogólne członków, odbywające się co trzy lata, stanowi platformę decyzyjną FSC. Jesteśmy bowiem organizacją członkowską.
Wszyscy nasi członkowie są równi w rozwijaniu naszych standardów, zasad i procedur - pomagając wspólnie kształtować przyszłość gospodarki leśnej.

Zapraszamy wszystkich członków FSC do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym w Vancouver! Zarejestruj się już dziś!

Nie jesteś jeszcze członkiem FSC? Dowiedz się więcej o systemie zarządzania i o członkostwie w FSC.