SYSTEM ZARZĄDZANIA
Dowiedz się, jak FSC podejmuje decyzje

 (© (c)FSC G.D./Juan Lopez)© (c)FSC G.D./Juan Lopez

FSC jest organizacją członkowską. Wszyscy nasi członkowie są równi w rozwijaniu naszych standardów, zasad i procedur - pomagając wspólnie kształtować przyszłość gospodarki leśnej.

Istnieją dwa typy członków FSC: członkowie organizacyjni (np. zarządcy lasów, firmy z przemysłu drzewnego, organizacje pozarządowe i sprzedawcy detaliczni) i członkowie indywidualni (np. naukowcy, działacze społeczni).

Aby zostać członkiem, musisz zgłosić się do jednej z trzech izb FSC - ekologicznej, społecznej lub ekonomicznej (dowiedz się, jak zostać członkiem FSC). Dodatkowo, każda z trzech izb jest podzielona na: północną i południową, w zależności od tego, z której części świata pochodzą członkowie.

Jesteśmy organizacją demokratyczną, szukającą konsensusu, która ma zrównoważoną strukturę głosowania, aby zapewnić, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane. Jeśli chodzi o przyjęcie jakiejś zmiany, każda z trzech naszych izb posiada 33,3 procent głosów w każdym głosowaniu, niezależnie od kwestii której ono dotyczy. Ponadto waga głosów w podizbie północnej i południowej jest taka sama. Zapewnia to równowagę naszego systemu.

Istnieją trzy poziomy podejmowania decyzji: Zgromadzenie ogólne członków FSC, Zarząd Dyrektorów FSC i Dyrektor Generalny.

ZGROMADZENIE OGÓLNE

Zgromadzenie Ogólne 2014, Hiszpania (© (c)FSC G.D./Juan Lopez)© (c)FSC G.D./Juan Lopez
Zgromadzenie Ogólne 2014, Hiszpania

Zgromadzenie Ogólne członków, odbywające się co trzy lata, stanowi platformę decyzyjną FSC. Wnioski są przedkładane przez naszych członków, a następnie omawiane i poddawane głosowaniu przez wszystkich obecnych na zgromadzeniu.

ZARZĄD DYREKTORÓW FSC

Zgromadzenie Ogólne 2014, Hiszpania (© (c)FSC G.D./Juan Lopez)© (c)FSC G.D./Juan Lopez
Zgromadzenie Ogólne 2014, Hiszpania

Zarząd Dyrektorów FSC odpowiada przed wszystkimi członkami organizacji. Obejmuje on dwunastu wybranych przedstawicieli, po czterech z każdej z izb, a jest powoływany na kadencję czteroletnią.

DYREKTOR GENERALNY

Dyrektor Generalny Kim Carstensen (© (c)FSC G.D.)© (c)FSC G.D.
Dyrektor Generalny Kim Carstensen

Dyrektor Generalny kieruje organizacją z siedziby FSC International w Bonn (Niemcy), odpowiada za sprawy bieżące FSC.