Oświadczenia FSC

20.05.2020 Oświadczenie FSC w sprawie nieprawdziwych informacji - TUTAJ

17.04.2018 Oświadczenie FSC w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego Puszczy Białowieskiej - TUTAJ

31.08.2017 Oświadczenie FSC w sprawie sporu dotyczącego Puszczy Białowieskiej pomiędzy Unią Europejską a Polską - TUTAJ