CZŁONKOSTWO W FSC
Wpływaj na przyszłość odpowiedzialnej gospodarki leśnej

 (© (c)FSC G.D./Juan Lopez)© (c)FSC G.D./Juan Lopez

Dzięki naszemu modelowi zarządzania członkowie FSC mają realny wpływ na kształt gospodarki leśnej.

Jednakże członkostwo nie oferuje Ci jedynie miejsca przy stole decyzyjnym, ale też umożliwia stanie się częścią dynamicznej międzynarodowej grupy osób i organizacji. Oferuje możliwość budowania wpływowych kontaktów – osobiście lub przy pomocy mediów społecznościowych – a tym samym umacniania sieci partnerów. Jako organizacja łączymy m.in. przedsiębiorstwa prywatne, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, społeczności lokalne, a także instytucje edukacyjne. Wszystkich łączy pragnienie poprawy stanu lasów na świecie.

Jako członek FSC będziesz na bieżąco z wszelkimi nowościami dotyczącymi certyfikacji oraz leśnictwa, a także zyskasz dostęp do najnowszych informacji na temat globalnej branży leśnej.

Wszyscy członkowie FSC otrzymują zaproszenia do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym, które jest najwyższym organem decyzyjnym w strukturze FSC. Zwoływane co trzy lata, stanowi forum do zgłaszania wniosków i głosowania w ich sprawie, co ma fundamentalny wpływ na sposób funkcjonowania FSC. Na zgromadzeniach można również kandydować i głosować na kandydatów do Zarządu Dyrektorów.

ZŁÓŻ WNIOSEK O CZŁONKOSTWO

Wnioskowanie o członkostwo jest proste. Zdecyduj, czy wniosek składany jest indywidualnie, czy w imieniu organizacji. Następnie wypełnij wniosek
o członkostwo online (w przypadku preferencji dotyczących przesłania wniosku pocztą, proszę pobrać formularz wniosku do wydruku - załączony poniżej), w którym prosimy o podanie następujących informacji:

 • dane kontaktowe Twoje/Twojej organizacji oraz cele
 • wybór izby - społecznej, ekonomicznej, lub ekologicznej (Nie jesteś pewien, do której powinieneś przystąpić? Sprawdź kryteria wyboru izby - załącznik "Membership three chambers criteria".)
 • opis sposobu, w jaki Twoja działalność wspiera Zasady oraz Kryteria FSC.

Następnie załącz dokumenty dodatkowe:

 • podpisany formularz deklaracji FSC-POL-01-004 (załącznik "2017 Self declaration form FSC-POL-01-004 ENG ORG" )
 • dwa listy polecające od członków FSC (załącznik "Sample letter of support EN"). W razie potrzeby przejrzyj listę członków FSC
 • statut lub akt założycielski organizacji
 • ostatni raport roczny
 • informacje finansowe publicznie dostępne
 • wykaz członków Zarządu wraz z podaniem afiliacji
 • informacje na temat działań w lasach (jeżeli dotyczy)
 • inne informacje przedstawiające cele organizacji (raporty, historia, broszury, newslettery).

Jeżeli jesteś organizacją typu non-profit, prosimy o dołączenie:

 • dowodu posiadania statusu organizacji non-profit
 • informacji dotyczących finansowania działalności

Jeżeli chcesz zostać członkiem izby ekonomicznej, prosimy o dołączenie:

 • informacji na temat działalności i relacji handlowych
 • informacji dotyczących grupy, do której należy Twoja organizacja, np. firma macierzysta lub oddział (jeżeli dotyczy).

Dokumenty można złożyć online, wysłać mailem (adres: membership@fsc.org) lub pocztą tradycyjną: 

Membership Unit
Forest Stewardship Council, A.C.
Calle Margarita Maza de Juárez 422
Colonia Centro
Oaxaca, Oax.
C.P. 68000
México