Korzyści dla Biznesu

 (© (c) FSC G.D./Arturo Escobar)© (c) FSC G.D./Arturo Escobar

Konsumenci są coraz bardziej świadomi i zainteresowani pochodzeniem kupowanych produktów.

Chcą podejmować odpowiedzialne decyzje podczas zakupów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty społeczne i ekologiczne. Takie podejście  znajduje również w coraz większym stopniu odzwierciedlenie w regulacjach prawnych dotyczących działalności gospodarczej.

Badania wykazały, że firmy posiadające certyfikat FSC korzystają z lepszego dostępu do rynków międzynarodowych, odnotowują wyższe przychody,
a także pozytywną zmianę wizerunku. Wiele korzyści czerpią również te organizacje, dla których certyfikacja wprawdzie nie stanowi odpowiedniego rozwiązania, lecz które chcą promować produkty z etykietą FSC na podstawie umowy licencyjnej.

DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC?

1. Certyfikacja FSC podnosi standardy dotyczące gospodarki leśnej

Certyfikacja FSC stanowi jedyny system wspierany przez ekologiczne organizacje pozarządowe takie, jak Greenpeace i WWF. System ten stanowi punkt odniesienia dla organizacji oraz społeczności zajmujących się gospodarką leśną na całym świecie.

2. Certyfikacja przynosi wymierne korzyści ekonomiczne dla Państwa firmy

Podczas gdy organizacje z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie nakładają coraz surowsze wymogi dotyczące odpowiedzialnej polityki zakupowej, certyfikacja w systemie FSC umożliwia właścicielom/zarządcom lasów oraz firmom z przemysłu drzewnego dostęp do nowych rynków, a także do większej i bardziej zróżnicowanej bazy klientów, przyczyniając się do wyższych przychodów z działalności.

3. Certyfikacja umacnia więzi między Państwa firmą a klientami

Certyfikacja w systemie FSC dodaje marce wiarygodności, gdyż klienci mogą zaufać pochodzeniu Państwa produktów. Przyczynia się ona również do poprawy wizerunku firmy i stwarza nowe możliwości marketingowe.

4. Certyfikacja chroni ekosystemy leśne, a także pomaga w walce ze zmianami klimatu

FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także wylesiania certyfikowanych obszarów. Dzięki certyfikacji przyczyniasz się do ochrony ekosystemów leśnych i tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu.

5. Certyfikacja pomaga wypełniać wymogi rządowe

W coraz większej liczbie krajów i regionów, w tym: w Unii Europejskiej, USA i Australii, obowiązują przepisy zakazujące wykorzystywania i obrotu nielegalnie pozyskiwanym drewnem oraz produktami z niego wykonanymi. Poszanowanie tych przepisów leży u podstaw certyfikacji w systemie FSC, a uczestnictwo w systemie FSC przyczynia się do znacznego zmniejszenia ryzyka kontaktu z nielegalnie pozyskiwanym drewnem. 

JESTEM PRODUCENTEM. DLACZEGO POWINIENEM WYKORZYSTYWAĆ W MOICH PRODUKTACH DREWNO Z CERTYFIKATEM FSC?

Według badania Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (z ang. UNECE) zaledwie 10-procentowy wzrost  liczby budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej w Europie przyniósłby oszczędności CO2 równe 25% docelowej redukcji emisji gazów cieplarnianych określonej w Protokole z Kioto.
Jeżeli prowadzisz działalność w branży produkcyjnej lub budowlanej, rozważ wykorzystanie drewna z certyfikatem FSC w swoich projektach, aby cieszyć się najlepszymi wynikami i przyczynić się do zmniejszenia wpływu zmian klimatu.

 

Węgiel

W przeciwieństwie do większości przetwarzanych materiałów budowlanych powodujących emisję węgla produkty drewniane zachowują związki węgla absorbowane przez drzewa, z których je wykonano. Budownictwo drewniane pozwala zachować te związki na dłużej. Ponadto drewno z certyfikatem FSC pochodzi  z lasów gospodarowanych w sposób zapewniający ich regenerację, aby nowe drzewa mogły pochłaniać związki węgla.

Energia

Drewno wymaga najmniej energii podczas produkcji wszelkiego rodzaju standardowych materiałów budowlanych. Każdy metr sześcienny drewna wykorzystanego zamiast innych materiałów to oszczędność 1,1 tony CO2. Jeżeli dodamy do tego 0,9 tony CO2 zmagazynowanego w drewnie, razem daje to oszczędność rzędu dwóch ton.

Parametry

Drewno ma najlepsze termiczne właściwości izolacyjne spośród wszystkich standardowych materiałów budowlanych: pięć razy lepsze niż beton, dziesięć razy lepsze niż cegła, a 350 razy lepsze niż stal. Ściana drewniana o grubości 2,5 cm zapewnia lepszą izolację termiczną niż ściana z cegły o grubości
11,4 cm. Biorąc pod uwagę przepisy budowlane wymagające coraz lepszej efektywności cieplnej i coraz mniejszego zużycia energii, wykorzystanie drewna stanowi prosty i trwały sposób spełnienia wymogów prawnych, a także poprawy parametrów w całym okresie użytkowania budynku.

Odnawialne, wielokrotnego użytku, zdatne do recyklingu

Drewno jest surowcem odnawialnym. Można  wykorzystać wiele razy, a jego recykling wymaga mniej energii niż recykling innych materiałów.

Uniwersalność i estetyka

Drewno jest uniwersalnym materiałem naturalnym: drewno  jest wykorzystywane w ponad 400 grupach produktów na całym świecie. Powszechny jest pogląd, iż drewno stwarza zdrowe otoczenie. Badania wykazały, że budynki i wnętrza drewniane są postrzegane jako ciepłe, relaksujące, komfortowe i przyjazne.


W JAKI SPOSÓB TWOJA FIRMA SKORZYSTA NA STOSOWANIU MATERIAŁÓW Z CERTYFIKATEM FSC?

Niezależnie od tego, czy działacie Państwo w branży budowlanej, handlowej, opakowań, czy też papierniczej i wydawniczej, wykorzystanie drewna z certyfikatem FSC może przynieść firmie wymierne korzyści.

Branża budowlana: dowiedz się więcej na temat korzyści z wykorzystywania drewna z certyfikatem FSC w celu zaspokojenia popytu rynkowego na zrównoważone budownictwo.

Handel detaliczny: dowiedz się, w jaki sposób produkty z certyfikatem FSC mogą przyczynić się do zapewnienia konsumentom oczekiwanej przez nich transparentności w łańcuchach dostaw.

Opakowania: poznaj korzyści związane z wyborem opakowań papierowych z certyfikatem FSC.

Branża papiernicza i wydawnicza: sprawdź, w jaki sposób FSC przyczynia się do odpowiedzialnego wykorzystania papieru w branży papierniczej i wydawniczej.


LICENCJA NA UŻYCIE ZNAKÓW HANDLOWYCH FSC: ALTERNATYWA DLA CERTYFIKACJI

Sprzedawcy detaliczni, organizacje medialne, instytucje naukowe, edukacyjne, organizacje pozarządowe, które nie muszą uzyskiwać certyfikatu, ale chcą promować produkty z etykietą FSC, albo system FSC jako taki,  mają możliwość uzyskania licencji na używanie znaków handlowych FSC. W tym celu prosimy o kontakt z biurem FSC w Polsce.

NAJNOWSZA EDYCJA "FSC MARKET INFO PACK"

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą edycją „ FSC Market Info Pack 2016-2017”.

W tym wydaniu znajdą Państwo informacje o:

•  działaniach FSC i aktualnym statusie certyfikacji FSC;

•  narzędziach i usługach FSC;

•  celach FSC na rok 2020 i światowej strategi FSC;

•  sile naszej marki; 

•  współpracy FSC z kluczowymi sektorami i przedsiębiorstwami.