JAK KORZYSTAĆ ZE ZNAKÓW TOWAROWYCH FSC
Znaki towarowe FSC można zobaczyć na tysiącach produktów na całym świecie. Są symbolem zaufania, oznaczają bowiem odpowiedzialne wykorzystanie zasobów leśnych naszej planety. Aby nie zawieść tego zaufania, wykorzystanie znaków towarowych FSC jest uważnie kontrolowane w celu zapewnienia spójnego i właściwego stosowania.

FSC POSIADA PIĘĆ ZNAKÓW TOWAROWYCH WIDNIEJĄCYCH NA DREWNIE I INNYCH PRODUKTACH POCHODZENIA LEŚNEGO

Logo "Drzewko FSC"

Skrót "FSC"

Znak towarowy "Forests For All Forever" (z sylwetkami)

Znak towarowy "Forests For All Forever" (bez sylwetek)

Nazwa "Forest Stewardship Council"

Każda organizacja z ważnym certyfikatem FSC ma prawo do stosowania znaków handlowych FSC, wskazujących, że produkty zostały wytworzone z materiałów pochodzących z odpowiedzialnie gospodarowanych źródeł.

Jeżeli masz już certyfikat w systemie FSC i chcesz uzyskać więcej informacji na temat użycia znaków towarowych FSC, skontaktuj się ze swoją jednostką certyfikującą. Jeżeli nie posiadasz jeszcze certyfikatu, skontaktuj się z wybraną jednostką certyfikującą lub biurem FSC w Polsce.

Informujemy, że samo członkostwo w FSC nie uprawnia do korzystania ze znaków towarowych FSC.

  • FSC-STD-50-001 V2-0_PL Wymagania dot.korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu
    FSC-STD-50-001 V2-0_PL Wymagania dot.korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu
  • Krótki przewodnik po znakach towarowych FSC dla posiadaczy certyfikatu
    Krótki przewodnik po znakach towarowych FSC dla posiadaczy certyfikatu
  • Używanie znaków
    Używanie znaków "Forests For All Forever"_wytyczne do FSC-STD-50-001 v2-0

Sprzedawcy detaliczni, organizacje medialne, instytucje naukowe, edukacyjne, organizacje pozarządowe, które nie muszą uzyskiwać certyfikatu, ale chcą promować produkty z etykietą FSC, albo system FSC jako taki, mają możliwość uzyskania licencji na używanie znaków handlowych FSC. W tym celu prosimy o kontakt z biurem FSC w Polsce.

JAK SPRAWDZIĆ AUTORYZACJĘ
Autoryzowani użytkownicy znaków towarowych otrzymują specjalny kod licencyjny w celach identyfikacyjnych. Możesz: