3 kroki do certyfikacji w systemie FSC
Jak uzyskać certyfikat FSC? Trzy kroki do certyfikacji.

 (© (c)FSC G.D./Karolina Tymorek)© (c)FSC G.D./Karolina Tymorek

1. SKONTAKTUJ SIĘ Z AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ

Aby uzyskać informacje dotyczące kosztów oraz czasu trwania procesu certyfikacji prosimy o kontakt z wybraną akredytowaną jednostką certyfikującą. Przekaże ona także Państwu informacje na temat wymogów dotyczących certyfikacji w systemie FSC. 

Lista kontaktowa firm certyfikujących w systemie FSC w Polsce znajduje się TUTAJ.
(Lista powstała na podstawie informacji uzyskanych od firm certyfikujących, FSC nie ponosi opdowiedzialności za ew. nieprawidłowe lub niekompletne dane).

2. PODEJDŹ DO AUDYTU!

Audyt certyfikacyjny ma na celu ocenę, czy Państwa Firma kwalifikuje się do certyfikacji.

3. UZYSKAJ CERTYFIKAT FSC

Współpraca z jednostką certyfikującą ukierunkowana na spełnienie wymogów FSC pozwoli Państwu otrzymać Certyfikat FSC.

Certyfikaty FSC zachowują ważność przez okres 5 lat. Akredytowana przez FSC jednostka certyfikująca co roku prowadzi audyt okresowy w celu weryfikacji bieżącej zgodności z wymogami certyfikacji w systemie FSC. Gdy okres ważności Certyfikatu dobiegnie końca, należy podejść do auditu recertyfikacyjnego, aby przedłużyć ważność certyfikatu o kolejnych pięć lat.

UWAGA!  Organizacja FSC nie uczestniczy w procesie nadawania certyfikatów i nie ma wpływu na decyzje audytorów akredytowanych jednostek certyfikujących. Zasada ta odnosi się zarówno do certyfikacji właścicieli i zarządców obszarów leśnych jak do firm przetwórczych.