REWIZJA KRAJOWEGO STANDARDU ODPOWIEDZIALNEJ GOSPODARKI LEŚNEJ FSC W POLSCE
W nadchodzących miesiącach planowana jest rewizja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (dalej: Krajowy Standard) w oparciu o Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe (IGI FSC-STD-60-004 V1-0 EN) i Zasady i Kryteria FSC Wersja 5 (Principles & Criteria V5) zgodnie z obowiązującą w FSC procedurą transferu i uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych.

Pierwszym krokiem w procesie rewizji Krajowego Standardu jest powołanie grupy opracowującej standard – tzw. grupy SDG (z ang. Standard Development Group).  Grupa ta składać się będzie z 3 izb (społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej), w każdej izbie planowanych jest 3 członków. Zadaniem grupy SDG będzie opracowanie nowego Krajowego Standardu w oparciu o procedury FSC dotyczące transferu wskaźników IGIs i Zasad i Kryteriów FSC w.5.

Dodatkowo utworzone zostanie Forum Konsultacyjne, w którym uczestniczyć będą mogli wszyscy zainteresowani – brak jest ograniczeń co do ilości uczestników. Forum Konsultacyjne będzie otrzymywać na bieżąco informacje o postępach prac grupy SDG i będzie mogło zgłaszać uwagi do projektu Krajowego Standardu na poszczególnych etapach jego opracowania.

Ponadto przewidziane są konsultacje publiczne projektu Krajowego Standardu – dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w SDG lub w Forum Konsultacyjnym do przesyłania wypełnionego FORMULARZA APLIKACYJNEGO do dnia 22 października 2017r. na adres: j.szymaniak@fsc.org lub pocztą tradycyjną na adres: Krajowi Reprezentanci FSC w Polsce, Budynek Lumen Złote Tarasy, 6piętro, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.

Od kandydatów do grupy SDG oczekujemy dobrej znajomości poruszanych zagadnień, znajomości i systemu i procedur FSC, reprezentowania interesariuszy działających w małej, średniej i dużej skali, rozumienia potencjalnego wpływu standardu na interesariuszy, rozumienia i wspierania misji i wizji FSC, możliwości zapoznawania się i komentowania dokumentów w języku polskim. FSC oferuje pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania członków SDG podczas spotkań grupy, nie jest przewidziane wynagrodzenie za pracę w SDG.

Szczegółowe informacje na temat procesu rewizji Krajowego Standardu i planowany harmonogram prac przedstawione zostały podczas spotkania w dniu 22 września 2017r. w Warszawie (więcej o spotkaniu w Aktualnościach). Informacje te zawarte są w prezentacjach ze spotkania – poniżej.

Poniżej znajdą Państwo również wszystkie najważniejsze dokumenty dotyczące planowanej rewizji Krajowego Standardu.
Wszelkich informacji na temat procesu rewizji Krajowego Standardu udziela Jacek Szymaniak - Koordynator FSC ds. Leśnictwa w Polsce: kom. 602575253, email: j.szymaniak@fsc.org

PREZENTACJE NA TEMAT REWIZJI KRAJOWEGO STANDARDU ODPOWIEDZIALNEJ GOSPODARKI LEŚNEJ FSC (ze spotkania interesariuszy w dniu 22.09.2017)

 • Changes to FSC P&C and revision of NFSS
  Changes to FSC P&C and revision of NFSS
 • Rewizja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce
  Rewizja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce

Najważniejsze dokumenty FSC dotyczące procesu rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC

 • Formularz aplikacyjny
  Formularz aplikacyjny
 • FSC Principles & Criteria V.5-2
  FSC Principles & Criteria V.5-2
 • Structure and content of National Forest Stewardship Standards
  Structure and content of National Forest Stewardship Standards
 • International Generic Indicators
  International Generic Indicators
 • Process requirements for the development and maintenance of National Forest Stewardship Standards
  Process requirements for the development and maintenance of National Forest Stewardship Standards