Konsultacje Projektu nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski

Projekt nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski został opublikowany w dniu 1 lipca 2021r. do konsultacji publicznych przez Krajowych Reprezentantów FSC International. Powstał on w procesie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013PL), w oparciu o nową wersję Zasad i Kryteriów FSC w zakresie gospodarki leśnej (FSC-STD-01-001 V5-2) oraz Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe (FSC-STD-60-004 V2-0).

Aby wziąć udział w konsultacjach Projektu nr 2 należy w terminie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wypełnić i przesłać formularz online dostępny na internetowej platformie konsultacyjnej*

                       (LINK DO FORMULARZA ONLINE)

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Projektu nr 2, Ogólnych Wskaźników Międzynarodowych (popr. tłumaczenie), a także Raportem z Konsultacji Projektu nr 1 (dokumenty dostępne poniżej).

Państwa opinie, uwagi i propozycje uzyskane w trakcie konsultacji publicznych będą podstawą do prac nad końcową wersją standardu. Po publicznych konsultacjach i testach terenowych, Grupa Opracowująca Standard sformułuje ostateczną wersję standardu, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia odpowiednim organom FSC International Center. Więcej o procesie rewizji, w tym również o rezultatach konsultacji Projektu nr 1 - TUTAJ.

Dodatkowa informacja: Grupa Opracowująca Standard uzgodniła w toku prac treść większości zapisów Projektu nr 2 Krajowego Standardu jednakże nie udało jej się osiągnąć konsensusu co do treści: 4 wskaźników (6.3.2., 6.3.7., 6.5.4., 6.5.5.), komentarza pod wskaźnikiem 6.3.6, treści Tabeli 3.2.2.”Strategie zarządzania HCV 3.2. (Załącznik I. Krajowe Ramy Szczególnych Wartości Ochronnych dla Polski” projektu standardu). W związku z powyższym, FSC International jako właściciel standardu i procesu jego rewizji, tymczasowo wstrzymało prace Grupy i podjęło odpowiednie kroki, aby przejść do konsultacji publicznych i testów terenowych Projektu nr 2 Krajowego Standardu. Po konsultacjach i testach terenowych Grupa Opracowująca Standard będzie mogła wznowić prace i przygotować końcowy projekt standardu. Szczegółowa informacja znajduje się w Projekcie nr 2.

*Udział w konsultacjach możliwy jest tylko i wyłącznie za pomocą formularza online. Uwagi przekazane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

  • Projekt nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski
    Projekt nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski
  • Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe_PL_01072021
    Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe_PL_01072021
  • Raport z konsultacji publicznych Projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski
    Raport z konsultacji publicznych Projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski