Konsultacje publiczne projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach publicznych.

Termin konsultacji: od 03.01.2019r. do 05.03.2019r.

Projekt nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski został przygotowany przez Grupę Opracowującą Standard w procesie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013PL), w oparciu o nową wersję Zasad i Kryteriów FSC w zakresie gospodarki leśnej (FSC-STD-01-001 V5-2) oraz Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe (FSC-STD-60-004 V2-0)

W trakcie prac Grupa Opracowujaca Standard  odnosiła sie do poszczególnych Ogólnych Wskaźników Międzynarodowych ( z ang. IGIs) poprzez przyjęcie jednej z czterech opcji:

1. Adopcja (Przyjęcie): Grupa kopiuje międzynarodowy wskaźnik ogólny do niniejszego projektu.
2. Adaptacja (Dostosowanie): Grupa dokonuje przeglądu i rewiduje międzynarodowy wskaźnik ogólny w celu jego adaptacji do warunków krajowych przy jednoczesnej skuteczności pomiaru zgodności z kryterium.
3. Odrzucenie: Grupa może pominąć Ogólny Wskaźnik Międzynarodowy, w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że nie ma zastosowania lub w inny sposób nie przyczynia się do oceny zgodności z kryterium.
4. Dodanie: Grupa może zaproponować dodatkowe wskaźniki w celu lepszego ustalenia zgodności z kryterium.

Efektem prac jest pierwszy projekt nowego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, który obecnie przedstawiamy wszystkim interesariuszom do publicznych konsultacji.

Aby wziąć udział w konsultacjach projektu nr 1 należy wypełnić poniższy FORMULARZ i przekazać go Krajowym Reprezentantom FSC w terminie do 05.03.2019r. w sposób określony w formularzu. 

Państwa opinie, uwagi i propozycje uzyskane w trakcie konsultacji publicznych będą podstawą do dalszych prac nad projektem standardu i testów terenowych. Po kolejnych (drugich) 60-dniowych  publicznych konsultacjach, Grupa Opracowująca Standard sformułuje ostateczną wersję standardu, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia odpowiednim organom FSC International Center. Więcej o procesie rewizji - TUTAJ.

Dodatkowo informujemy, że:
Podczas prac nad standardem, Grupa Opracowująca Standard przyjęła początkowo, na spotkaniu 10 maja 2018r. wskaźnik 6.5.5. w brzmieniu „Powierzchnie referencyjne* w połączeniu z innymi komponentami sieci obszarów chronionych* pozostawionymi naturalnym procesom obejmują co najmniej 10% obszaru Jednostki Gospodarowania*”. W dniu 23 listopada 2018r., na ostatnim spotkaniu przed uzgodnieniem ostatecznej wersji Projektu nr 1, Grupa wróciła do tego wskaźnika, ustalając dwa inne warianty jego brzmienia. Część Grupy uważa jednak,  że przyjęty w maju wariant nie został unieważniony i powinien być przedmiotem dalszych prac, na równi z dwoma nowymi. Większość członków Grupy uznaje, że przyjęte 23 listopada rozwiązanie zastępuje wcześniejsze brzmienie wskaźnika i dlatego w konsultowanym Projekcie nr 1 zawarto uzgodnione wówczas dwa warianty (patrz wskaźnik 6.5.5. w projekcie). Dodatkowy wariant może zostać przedstawiony na etapie konsultacji Projektu nr 1 zgodnie z procesem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne. Miejsce: Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa. Termin: 19 lutego, początek spotkania: godz. 10:00, przewidywane zakończenie spotkania godz. 15:30. Rejestracja na spotkanie nie jest wymagana. Program spotkania dostępny jest TUTAJ oraz poniżej.

 

 • Projekt nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski
  Projekt nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski
 • Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe_PL
  Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe_PL
 • Formularz zgłaszania uwag do Projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski
  Formularz zgłaszania uwag do Projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski
 • Program spotkania 19 lutego 2019
  Program spotkania 19 lutego 2019